LRF Väst

Västra Götalands län sämst på bredbandstäckning i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 15:48 CET

Pressmeddelande från LRF Väst

Västra Götalands län sämst på bredbandstäckning i Sverige


Västra Götalands län har längst kvar av alla län i Sverige till dess alla invånare har tillgång till bredband.

Det visar Post och Telestyrelsens(PTS) nya rapport ”Förslag till bredbandsstrategi för Sverige” (se nedan).


I PTS’ sammanställning över andelen abonnenter som saknar bredbandstäckning via det fasta telefonnätet så har Västra Götaland flest invånare som inte kan få bredband – nästan 35 000 personer eller nästan var tjugonde invånare! Flera studier visar bl.a. att bredband främjar den ekonomiska tillväxten genom att nya tjänster skapas och genom att nya investerings- och arbetsmöjligheter öppnas.

- Återigen visar det sig att marknadskrafterna inte klarar att lösa helheten. Klyftan mellan stad och land växer i dessa avgörande frågor för utveckling, säger LRF:s vice ordförande Johan Stegard i en kommentar.

- Samtidigt som samhällsdebatten handlar om distansarbetets möjligheter, saknas politisk kraft att förverkliga detta genom bra kommunikationer, el, tele och vägar, överallt i länet, menar Johan Stegard. Regionalpolitik blir då bara att skicka pengar ut i tomma intet. Det viktigaste är inte regionalpolitiskt stöd, det viktigaste är bra kommunikationer. Sedan är det upp till entreprenörskraften att utveckla affärsidéerna, menar Johan Stegard.

- Vid vår stämma den 15 mars i Vänersborg kommer vi att med kraft markera betydelsen i dessa frågor för landsbygdens attraktionskraft i Västra Götaland när infrastrukturminister Åsa Torstensson kommer på besök, säger Johan Stegard.

- Själva har vi i Västerlanda tagit bredbandsfrågan i egna händer och byggt ett eget fibernät. Dock betalar vi fortsatt pengar genom skatterna till bl a PTS satsningar, eller snarare misslyckanden, på bredbandsutbyggnad, säger Johan Stegard.

- Vi behöver få veta vad som gäller för framtiden, är det upp till oss själva eller skall staten ta ansvar för infrastrukturen. Hela den elektroniska kommunikationsmarknaden sköts under all kritik av dem som leder landet och har så gjort länge, menar Johan Stegard. TeliaSonera tvingar bort abonnenter från fasta abonnemang för att de inte tänker laga ledningar när det blåser och ingen säger nåt. Näten repareras ofta efter godtycke utan några ekonomiska sanktioner för avbrotten. Är det så vi vill ha det, undrar Johan Stegard.

Fler kommentarer Johan Stegard, Västerlanda, vice ordförande i LRF Väst, 0708-10 77 75


”Bredbandsstrategi Rapport: PTS-ER-2007:7 ISSN 1650-9862”
Antal och andel av abonnenterna som saknar xDSL-täckning fördelat län.