Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansluter sig till regeringens definition av miljöfordon

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 08:32 CEST

Miljönämndens beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen att regeringens definition för miljöfordon även ska gälla för Västra Götalandsregionen. Man blir då först i landet med att ansluta sig till de nya nationella kriterierna för miljöbilar.

I december 2005 utfärdade regeringen en ny förordning med kriterier för statens köp och leasing av fordon. Stefan Edman, miljödebattör och kanslichef för regeringens Oljekommission, med flera har framfört vikten av att myndigheter, landsting och kommuner sluter upp bakom dessa krav. Västra Götalandsregionen bidrar genom att använda samma kriterier till att skapa tydlighet och effektivitet för miljöbilsmarknaden.

- Men när definitionen ses över ungefär vartannat år ser vi det som tillfällen till successiva skärpningar av miljökriterierna, säger Viveca Reimers, handläggare för upphandlingsfrågor på Västra Götalandsregionens miljösekretariat.

När regionstyrelsen 2004 fattade sitt beslut om att Västra Götalandsregionen enbart skulle ha miljöfordon, fanns det ingen nationell definition för vad som skulle betraktas som en miljöbil. Miljönämnden fick då uppdraget att ta fram kriterier för upphandlingen av Västra Götalandsregionens fordon. Upphandlingen blev klar våren 2005. Efterhand som de gällande leasingavtalen löper ut, ersätts alla drygt 1 100 fordon med miljöbilar. Redan består ca en tredjedel av Västra Götalandsregionens fordonspark av miljöbilar.

Kontaktperson: Välkommen att kontakta miljöhandläggare Viveca Reimers telefon 031- 705 16 05 eller 0709-40 39 90