Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen först ut med upphandling av helt PVC-fria handskar till sjukvården

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 09:55 CEST

 

Varje dag används 85.000 undersökningshandskar inom Västra Götalandregionens vårdcentraler och sjukhus. Under ett år blir det hela 31 miljoner handskar.
Göteborgsbaserade Papyrus blir genom den nya upphandlingen huvudleverantör av undersökningshandskar som är helt fria från det miljöskadliga ämnet PVC*.
Totalt betyder det att Västra Götalandsregionen kommer att förbruka 100 ton mindre PVC-plast per år och tillika en lika stor minskning av mjukgörare av typen ftalater. Samtidigt blir kostnaden för undersökningshandskar totalt något lägre beräknat på samma volymer som används idag.

- Vi är först ut med en handskupphandling i Sverige där vi aktivt har valt bort undersökningshandskar av PVC, säger Nanny Rander, ansvarig inköpare hos Västra Götalandsregionens inköpsorganisation, Område Inköp inom Regionservice.

 

En ny inköpsprocess har införts i Västra Götalandsregionen med en regiongemensam struktur och en tydlig koppling till verksamheterna där olika styrgrupper har mandat att ta regionövergripande beslut.

 

- Den nya inköpsprocessen har möjliggjort upphandlingen genom att styrgruppen kunde ta ett regionövergripande beslut i ett tidigt stadium inför upphandlingen. Det har varit viktigt att sjukhusen i Västra Götalandsregionen har varit representerade i projektgruppen och de har medverkat med tester ute på operationsavdelningarna, säger Marianne Hall Angerås, styrgruppsordförande och överläkare inom kirurgi på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Område 2.

 

- Nitrilhandskarna ersätter vinyl vilket ger förbättrad kvalitet och minskad kostnad totalt för upphandlingen. Det är extra roligt när funktion, miljö och ekonomi går hand i hand, fortsätter Marianne Hall Angerås.

 

Miljökrav i upphandlingar och inköp är något Västra Götalandsregionen arbetar mycket med. Miljöstyrningsrådets nyinstiftade pris "Utmärkt Grön Upphandlare" gick 2008 till Västra Götalandsregionen för arbetet med miljöanpassad upphandling och inköp. Priset delades ut av kronprinsessan Victoria under konferensen Grön upphandling i Stockholm den 13 mars.

 

- Medvetenheten om miljöfrågor och hur vi kan påverka dessa på ett positivt sätt kommer att motivera oss att fortsätta att ta miljösmarta inköpsbeslut och handskupphandlingen är bra exempel på detta, säger Viveca Reimers, Västra Götalandsregionens miljö- och inköpsorganisation.

 

----------------

 


* PVC står för polyvinylklorid och är en plast baserad bland annat på klor. Ett material som enbart innehåller PVC är ganska styvt. Därför tillsätter man en mjukgörare till polymeren. Flera av mjukgörarna misstänks vara miljöskadliga, framförallt har ftalaterna kommit i blickpunkten. Vad gäller själva PVC-materialet uppstår miljöpåverkan både vid tillverkning och vid avfallshantering. Vid tillverkningen sker utsläpp av det cancerframkallande ämnet vinylklorid och vid förbränning bildas dessutom dioxiner som är toxiska. Ftalater, som mjukgörare i PVC-plast, har visat sig bland annat ha negativa effekter på fortplantningsorgan och lever. Den aktuella ftalaterna DINP är förbjudna att användas i leksaker och barnvårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen om halten överskrider 0,1 procent.

 

Kontaktperson: Nanny Rander, Projektledare Offentlig upphandling, Regionservice Område Inköp, Tel 031-705 16 47, 0708-23 51 62, nanny.rander@vgregion.se