Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen investerar: Uppvärmning med biobränsle på Naturbruksgymnasiet Strömma i Sätila

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 14:38 CEST

Genom beslut av gymnasienämnden i Västra Götalandsregionen kommer nuvarande uppvärmning med olja och el på Naturbruksgymnasiet Strömma att ersättas med biobränsle. Beslutet innebär en investering om totalt 9,5 miljoner kronor i en anläggning för eldning med pellets. I investeringen ingår att nuvarande sju oljepannor ersätts med en ny pelletspanna för uppvärmning av hela skolan. Anläggningen får också datoriserad styrning och ett förbättrat kulvertnät för att distribuera värme till skolans olika byggnader.
Investeringen, som ligger i linje med Västra Götalandsregionens miljöambitioner, kommer att ge positiva miljöeffekter genom att 115 m3 eldningsolja per år ersätts med pellets. Även skolans elberoende kommer att minska till följd av investeringen.
Därutöver kan konstateras positiva effekter för skolans ekonomi. Jämfört med nuvarande uppvärmningssystem ger investeringen en årlig nettobesparing som uppgår till närmare 500.000 kronor.
Investeringen finansieras gemensamt av gymnasienämnden och regionens fastighetsnämnd.
Anläggningen beräknas vara klar att tas i drift under december 2006.

--------------------------------------------------------------------------------

Kontaktperson: Ytterligare upplysningar kan fås av gymnasienämndens ordförande Ann-Christine Simonsson. 0321-601 52 eller 0703-16 60 09