Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen medfinansierar växelbyte vid Tanums station

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 10:03 CET

De manuella växlarna vid Tanums station kommer att automatiseras. Västra Götalandsregionen och Banverket har gemensamt hittat en lösning på växelproblematiken och därmed kan tågen på Bohusbanan även fortsättningsvis mötas vid Tanums station.

Ursprungsförslaget, som innebar att växlingsmöjligheten vid Tanums station upphörde, riskerade att begränsa Bohusbanans framtida utveckling. Banverkets egen utredning, som kartlade både behov och kostnader, visade på en totalkostnad på 1, 5 mkr för att automatisera växlarna – 900 000 för den norra och 600 000 för den södra. Banverkets budget tillät ett byte av en växel – den norra men det löste ju inte hela problemet.

De diskussioner som då inleddes mellan Banverket och Västra Götalandsregionen resulterade i en överenskommelse om samfinansiering. Regionutvecklingsnämnden går in med 600 000 kr och finansierar därmed den södra växeln. Därmed säkras möjligheten för tågen att även i framtiden mötas vilket innebär kortare restid och ökad flexibilitet.

– Vi får mycket valuta för vår insats, säger Leif Blomqvist, regionråd och ordförande i Västtrafik. Investeringen ger möjlighet att utöka till fem dagliga dubbelturer och dessutom bättre flexibilitet vid tidtabellsplaneringen.

– Med denna åtgärd säkerställer vi en effektiv trafikering de kommande åren, säger Christer Löfving, tf regionchef vid Banverket.

Kontaktperson: Leif Blomqvist, regionråd, tel 0707-318450
Rolf Thor, chef Kommunikationer och IT, tel 0703 20 63 58 Christer Löfving, tf regionchef Banverket, tel 0706 23 32 60