Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen prioriterar klimatfrågan - Utreder hur vi blir ett fossilfritt samhälle

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 08:42 CEST

Ett av de största hoten mot globalt hållbar utveckling, både social, ekonomisk och miljömässig, är den pågående förändringen av jordens klimat. Klimatpåverkan beror främst på vår användning av fossila bränslen. Västra Götalandsregionen ska genom en utredning som Miljönämnden tar fram visa hur man kan bäst genomför övergången till det fossilfria samhället. Med utredningen som grund ska Västra Götalandsregionen medverka i EU-projektet "Energize Regional Economies". De deltagande Nordsjöregionerna ska samla kunskap om hur en strategisk övergång till förnyelsebar energi - utöver att hejda växthuseffekten - ska öka tillväxt och konkurrenskraft.

HUR NÅR VI BÄST DEN FOSSILFRIA EKONOMIN
Miljönämnden ska utreda de regionalekonomiska, företagsekonomiska och privatekonomiska grunderna för effektivare och förnybara energisystem i Västra Götaland. Resultatet av utredningen ska spridas brett för att få en regional diskussion och en strategi för hur man gemensamt ska påskynda utfasningen av de fossila bränslena från den västsvenska ekonomin.

DEN POLITISKA VILJAN FINNS
Det finns en stor politisk vilja både i Västra Götalandsregionen och i kommunerna att utveckla effektiva och förnybara system för transporter, uppvärmning och annan energiförsörjning. Västra Götaland är på många områden en föregångare i ambitionen att gå från den ekonomi som nu är baserad på fossila bränslen som bensin, olja och kol till en ekonomi som baseras på långsiktigt hållbara energislag.

- Det gäller att utnyttja försprånget som vi har i Västra Götaland i fråga om forskning och tillämpning om till exempel biogas, vätgas, solenergi, skogsbränslen, vind- och vågenergi samt energieffektivisering, menar miljöchef Peter Holmberg.

SAMVERKAN MELLAN REGIONER VID NORDSJÖN
Genom medverkan i EU-projektet "Energize Regional Economies" ska kunskap och erfarenheter samlas i Nordsjöregionen för att se hur tillväxten och jobben kan påverkas när övergången till en fossilfri ekonomi påskyndas.

STÖD FÖR EGNA STRATEGIER
Projektet som drivs i samverkan mellan ett antal regioner och universitet ska vara ett stöd för att utveckla sina regionala strategier. De ska handla om hur man i sin region bäst tar tillvara sina lokala förutsättningar när man satsar på utveckling och tillämpning av nya lösningar och teknik på energiområdet.

De regioner som medverkar utöver Västra Götalandsregionen är Frysland (Nederländerna), Rogeland (Norge), Schleswig Holstein (Tyskland), Aberdeenshire (Storbritannien) samt universiteten i Aalborg (Danmark) och Norwich (Storbritannien.

Energi och miljö
http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____12334.aspx
Transporter och miljö
http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____12336.aspx
Lista på miljönämndens beslut i korthet
http://cf.vgregion.se/cfm/webforms/Press/dok/3642_Beslutslista%20MN%2018%20oktober%202005.pdf

Kontaktperson: Välkommen att kontakta miljöchef Peter Holmberg 0703 - 75 19 60 eller miljöhandläggare för energi samt transporter Jessica Algehed 033 - 17 48 23 eller 0709 - 46 82 64.