Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen prövar ny modell för hantering av sjukskrivningar

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 16:06 CEST

Med en ny modell för att sjukanmäla sig och ett nytt system för att sköta pågående sjukskrivningar och rehabilitering ska hanteringen effektiviseras och sjukfrånvaron minska i Västra Götalandsregionen. Det beslutade personalutskottet vid dagens sammanträde.

Hög och långvarig sjukfrånvaro för med sig stora kostnader, påverkar effektiviteten, arbetsmiljön och de enskilda medarbetarna. Därför ska Västra Götalandsregionens företagshälsovård Hälsan & Arbetslivet genomföra ett pilotprojekt tillsammans med en extern leverantör. Projektet innebär att man skapar en effektivare organisation som kan hantera och minska den totala sjukfrånvaron.

- Modellen bygger på att den anställde sjukanmäler sig när som helt på dygnet via telefon. Ett datasystem skickar informationen vidare till såväl chef som företagshälsovård. Samma dag ringer en sköterska upp och ger råd och anvisar läkarkontakt om så behövs, säger Karin Engdahl, ordförande i personalutskottet, i en kommentar till beslutet.
Den nya organisationen för rehabilitering ger en tydlig och konkret bild av lämplig rehabiliteringsprocess där insatser kan sättas in i tid.

Projektet pågår under hela 2009 och startar på Tvätteriet i Alingsås. Där ska modellen prövas och finslipas innan den införs på hela Regionservice och NU-sjukvården. Den totala kostnaden för projektledning, personal, utbildning och system är 25 miljoner kronor.

Projektet bygger på en studie som Falck Aktiv Arbetsmedicin (FAM) genomförde under 2008. Västra Götalandsregionens sjukfrånvaro och hanteringen av sjukfrånvaron på NU-sjukvården och Regionservice granskades. Enligt studien finns en besparingspotential på 70 miljoner kronor. Om utvärderingen visar goda resultat kan modellen komma att användas i hela organisationen.

Personalutskottet ställer sig bakom genomförandet av pilotprojektet och föreslår att regionstyrelsen beslutar att genomföra projektet.


Lönejusteringar
Personalutskottet beslutade att hälso- och sjukvårdnämnderna ska fördela 50 miljoner kronor till att minska osakliga löneskillnader. De avsatta pengarna fördelas utifrån storleken på de beställningar som hälso- och sjukvårdsnämnderna gör av verksamheten. Totalt har Västra Götalandsregionen avsatt 150 miljoner kronor, 50 miljoner per år, i budgeten för 2007-2009 för att justera löneskillnader för likvärdigt arbete.

 

Kontaktperson: Conny Brännberg, vice ordförande i personalutskottet, tfn: 0703-41 05 65