Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen säljer Restad gård

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 13:59 CEST

Från ekonomiutskottets sammanträde


Västra Götalandsregionen säljer det före detta mentalsjukhuset Restad gård utanför Vänersborg för 42 miljoner kronor. Köpare är Niklasberg Bostäder AB.

Restad gård har varit till salu en längre tid och finns med bland Västra Götalandsregionens så kallade avvecklingsfastigheter. Försäljningen av fastigheten följer den fastighetsstrategi som Västra Götalandsregionen beslutade om 2007. Strategin innebär att regionen bara ska äga fastigheter om det behövs av strategiska, ekonomiska eller praktiska skäl.

För att försäljningen ska genomföras måste regionfullmäktige godkänna det avtal som innebär att Niklasberg Bostäder AB betalar 5 miljoner kronor kontant och lämnar en skuldförbindelse till regionen för de resterande 37 miljonerna. Ekonomiutskottet beslutade i ett förslag till regionstyrelsen att Västra Götalandsregionen bör godkänna avtalet och att Restad gård därmed kan byta ägare. Västra Götalandsregionens fastighetsnämnd fattar den 24 april det slutgiltiga beslutet om försäljningen.

Försäljningen av Restad gård innebär inga förändringar för Västra Götalandsregionens verksamheter som hyr lokaler på området.

Restad gård är en gammal sjukhusmiljö som omfattar både byggnader och parkområde. Det var fram till 1990-talet landstinget i Älvsborgs mentalsjukhus för sluten vård men avvecklades i samband med psykiatireformen.

Restad Gård är idag en företagspark med både bostäder och serviceverksamheter. Inom området finns bland annat utbildnings- och vårdföretag, hantverk, småindustri, kultur- och filmverksamhet, konferensanläggning, hotell och restaurang. Restad Gård har fram till försäljningen ägts av Västra Götalandsregionens fastighetsbolag Västfastigheter.


Kontaktperson: Johnny Nilsson, ekonomiutskottets ordförande, 0708-28 17 25. Mats Friberg, ekonomidirektör, 0709-50 41 31.
Niclas Samsioe, informatör, 0706-98 06 35
Skapat av: Niclas Samsioe Epost: niclas.samsioe@vgregion.se