B.BRAUN Medical AB

Västra Götalandsregionens arbete för en säker vårdmiljö premieras

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 12:47 CEST

Västra Götalandsregionen var först ut att ta emot Riksföreningen Hepatit C – Vårdnets utmärkelse Nollvision. Syftet är att uppmärksamma de landsting som arbetar aktivt för att skapa en säker vårdmiljö, både för patienter och för personal.

Riksföreningen Hepatit C grundades för tolv år sedan med syfte att fungera som en mötesplats för Hepatit C-smittade personer i Sverige. Under åren som gått har föreningen utvecklats till en stor organisation med förmåga att påverka. För att uppmärksamma de landsting som aktivt arbetar för att skapa en säker vårdmiljö har föreningen tagit fram utmärkelsen Nollvision. I torsdags fick Västra Götalandsregionen som första landsting ta emot utmärkelsen.  

– Vi vill uppmärksamma Västra Götalandsregionen som genom ett medvetet säkerhetsarbete med förbättring av befintliga rutiner, utbildning av personal samt användning av sticksäkra produkter lyckats minimera riskerna för stick- och skärskador och därmed tagit oss ett steg nämnare vårt mål att dessa skador inte skall förekomma inom vården, säger Maj Hellström, Ordförande Riksföreningen Hepatit C.  

Priset delades ut av Monica Ahlbom, Informationsansvarig, Riksföreningen Hepatit C och mottogs av Jan Åke Simonsson, Socialdemokraterna.

Sticksäkra produkter
En av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till för att säkerställa en säker vårdmiljö är att arbeta med stickskyddade produkter. B. Braun har därför tagit fram ett fullständigt säkerhetskoncept med allt från ett brett sortiment av produkter till seminarium om preventivt säkerhetsarbete och hjälp vid konvertering till produkter med stickskydd.

– Västra Götalandsregionen är en av våra största kunder vad gäller säkerhetskanyler och därför är vi extra glada att de uppmärksammats med den här utmärkelsen, för oss är det ett bevis på att våra produkter verkligen gör skillnad. Från och med 2011 kommer vi helt att upphöra att leverera kanyler som saknar stickskydd, säger Torbjörn Lund, Divisionschef, B. Braun Medical AB.

Om Hepatit C
Hepatit C orsakas av ett virus som sprids genom att smittat blod kommer in i blodbanan på en annan person. I Sverige är de flesta som smittas narkotikamissbrukare som delar injektionssprutor med varandra, men smittan sprids också vid stickskador inom vården eller, i sällsynta fall, när smittat blod kommer i kontakt med sår på hud eller med slemhinnor.  I Sverige testas sedan 1991 allt donerat blod för
Hepatit C.

B. Braun Medical AB är ett helägt dotterbolag till B. Braun Melsungen AG, ett familjeägt företag med mer än 170 års verksamhet inom det medicinska området. I Sverige är vi idag cirka 40 medarbetare, fördelade på tre divisioner; Aesculap, Hospital Care och Out Patient Market. Vi arbetar under devisen ”Sharing Expertise” – att vi genom utbyte av kunskaper med våra kunder kan förbättra behandling och arbetsrutiner vid sjukhus och läkarmottagningar och genom det öka säkerheten för patienter, läkare och vårdpersonal.