Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens kultursamarbete med Indien utvecklas

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 09:23 CET

Sedan 2009 har Västra Götalandsregionen haft ett samarbetsavtal på kulturområdet med delstaten Karnataka i Indien. För en vecka sedan intensifieras kontakterna och samarbetet manifesteras i en Västra Götalandsvecka i Bangalore. Resultatet är över förväntan - många nya samarbetsområden kommer att utvecklas samtidigt som de nuvarande fördjupas.

Delegationen från Västra Götaland bestod av kulturutövare, skolelever, företrädare för Göteborgs universitet, Chalmers och Högskolan i Borås, politiker och tjänstemän från Västra Götalandsregionen – sammanlagt cirka 25 personer.

– Den här veckan har varit en otrolig möjlighet att få lära sig mycket och använda den kunskap man har på ett bredare sätt. Det är också ovanligt att som elev få en nära kontakt med politiker, folk från universitet och högskolor - något som säkert kommer att betyda mycket för oss i framtiden säger Emma Murselovic och Mona Jassim elever på Sandeklevsskolan utanför Göteborg som deltog tillsammans med ytterligare en klasskompis i workshops och seminarier om storytelling (berättande)

Utvidgning av samarbetet på flera sätt
Under besöket enades Karnatakas chefsminister Mr Yedduyrappa och Annelie Stark, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd att utvidga samarbetet, när de träffades under ett enormt pressuppbåd. Även ett besök hos kulturchefen för Karnataka bekräftade viljan om en utökning med bland annat området bild och form och till att gälla hela delstaten Karnataka. Dessutom kommer parterna att diskutera om samarbetet även kan omfatta miljö- och regionutvecklingsfrågor. Chefsministern kommer tillsammans med en delegation från kulturministeriet i Karnataka att bjudas in till Västra Götaland under hösten

– Jag är imponerad av hur samarbetet har utvecklats på så kort tid. Jag ser tydligt att vi har mycket att lära av varandra och att det finns en stor potential för ytterligare utveckling, säger Annelie Stark efter resan.

– Indien är ett historiskt kulturland och ett land som befinner sig i en otrolig utvecklingstakt. Det känns viktigt att vara med och bidra och lära av denna process säger Lars Nordström kulturnämndens 2 vice ordförande.

Många projekt och aktiviteter i pipe-line
Inom alla de fyra nuvarande samarbetsområdena - film, design, dans och storytelling har parterna definierat en rad aktiviteter – utbyten om forskning, studentutbyten, utbyten av lärande och gemensamma projekt planeras inom den närmsta framtiden. Redan i april får Högskolan i Borås en gästforskare från Srishti school Art, Design and Technology. I juni börjar den nya filmhögskolan i Bangalore anta elever – ett projekt som har utvecklats i samarbete med filmhögskolan i Göteborg. Flera av projekten kommer att ske utan Västra Götalandsregionens insatser, men avtalet mellan regionerna finns som ett samlande paraply. För det nya området bild och form ligger också flera aktiviteter och projekt i pipe-line.

–  Samarbetet handlar inte bara om utbyte i traditionell mening mellan institutioner och verksamheter. Det handlar också om att få syn på nya sätt att arbeta med konst och kultur i andra sociala, politiska och ekonomiska kontexter. Vi hade seminarier och möten med en mycket spännande konsthögskola, Srishti school of Art, Design and Technology, en av Indiens främsta, som vill ha utbyte med oss för lärare, studenter och forskare inom textil, konst och design säger Johan Öberg på konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Mer information och färska rapporter från besöket


Kontaktperson: Annelie Stark ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-531 32 00 
Lars Nordström (FP), 2 vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-920 68 39, Claes Rydberg, kulturchef Västra Götalandsregionen 070-719 25 89 Jenny Jernberg, kommunikationsansvarig, Västra Götalandsregionens kultursekretariat 070-212 50 72