Mattias X Lundberg AB

Västra Örträsk-socionom uttagen till unikt Taiwan-utbyte

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 21:19 CEST

Anders Jakobsson, till vardags familjehemskonsulent hos AC-omsorg, har blivit uttagen som en av 4 representanter i världen att delta vid ett utbytesmöte för socialarbetare i Taiwan i oktober.

Det är föreningen CIF, The Council of International Fellowship, som står som arrangörer. CIF har som övergripande mål att främja fred i världen genom att socialarbetare, fritidsledare och speciallärare deltar i internationella utbytesprogram och lär av varandra ökar den professionella kunskapen över landsgränserna.

­­ – Jag har lång och bred erfarenhet och känner mig väldigt trygg i att berätta om hur vi jobbar med sociala frågor i Sverige. Fokus från mitt håll kommer att ligga på familjehem och barnutredningar som vi jobbar mycket med inom AC-omsorg, säger Anders Jakobsson.

För att bli uttagen till utbytet krävs att deltagare lämnar in ansökan till ett utbytesprogram för att senare eventuellt få delta i en urvalsprocess i två steg. Först sker en intervju av CIF Sweden vilka prioriterar vem de skall rekommendera från Sverige, och valet föll på Anders. I steg två sker urvalet på internationell nivå, och där blev Anders handplockad av ett stort antal kandidater från hela världen.

– Vi är så stolta över att just vår medarbetare blivit utvald! Vi är ett starkt kollektiv med en stödjande organisation som bas, och att vi har en förankring i hela Norrland, inte bara i städerna. Så roligt att vi som är landsbygdsbaserade blir uppmärksammade genom Anders, säger Maria Pääjärvi som är verksamhetschef för vård- och omsorg inom MXL AB, ägare av AC omsorg.

Den 12 oktober bär det av till Taiwan till konferensen som börjar den 15:e

För mer information, kontakta . 

Anders Jakobsson, 070 - 371 01 12

anders.jakobsson@ac-omsorg.se

eller

Maria Pääjärvi, 070-642 31 21

För mer information om AC-omsorg:

www.ac-omsorg.se

För mer information om CIF:

www.cifinternational.com

www.cifsweden.se

MXL ägs i huvudsak av Mattias X Lundberg, och består i dagsläget av 14 bolag med verksamhet inom bland annat vård och omsorg samt måleri, golv och fastigheter. Koncernen sysselsätter idag närmare 400 personer i Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten. Huvudkontoret ligger i Umeå där verksamhetens fokus finns idag.