Västarvet

Västsvensk historia fyller väntrummen i Lysekil och Kungshamn.

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 08:42 CEST

Från och med fredag 5 juli kommer Närhälsans vårdcentraler i Lysekil och Kungshamn att fyllas med västsvensk historia. Västarvet har tagit fram särskilda koncept för att på ett enkelt sätt visualisera regionens rika historia, med fokus på de lokala platserna. Förhoppningen är att ge vårdcentralernas besökare en upplevelse vårt gemensamma natur- och kulturarv medan de sitter i väntrummen.

Västsveriges historia är full av dramatiska händelser och i många fall helt unik. Genom smakprov från olika epoker – från förhistorien till nutid – vill Västarvet tillsammans med Närhälsan visa bilder och föremål som representerar hela regionen, tillsammans med lokalhistoriska nedslag.

De olika delarna som visualiserar historien är bildspel med fotografier ur museernas samlingar, mindre utställningar, mikrobibliotek och berättelser med utgångspunkt i bilder. Bildspelen är skräddarsydda för varje ort med fokus på den lokala historien.

De olika delarna visar en historia med internationella influenser, från bondesamhällets framväxt och Sveriges kristnande till gränsbygdsdramatik och framväxande industrier – alla viktiga pusselbitar i människors vardag och utveckling.

- Vi är väldigt glada över samarbetet med Närhälsan. Vi är två förvaltningar som båda vill bidra till det goda livet för regionens invånare, och det innebär såväl god hälsa som rika upplevelser – allting hänger ihop, säger Gunilla Eliasson, tillförordnad förvaltningschef i Västarvet.

Hälsa, närhet och upplevelser

Den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen bytte den 15 april i år namn till Närhälsan. Namnet speglar två viktiga värden; Närhälsan finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och arbetar hälsofrämjande. Samarbetet mellan Närhälsan och Västarvet ger en möjlighet att visa den kulturarv som finns nära patienterna och skapa en positiv atmosfär i väntrummet. Historien väcker minnen och tankar samtidigt som den får oss att blicka framåt. Den öppnar för nya perspektiv, tolkningar och vidgade vyer som i sin tur påverkar vår hälsa.

- Merparten av våra invånare är måna om att bevara sitt natur- och kulturarv. Forskning visar också att kultur har en hälsofrämjande effekt. Genom vårt samarbete med Västarvet ger vi våra besökare ett smakprov av regionens natur- och kulturarv i våra väntrum, säger Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör Närhälsan.

Utställningarna visas parallellt i Närhälsans väntrum i Lysekil och Kungshamn från och med fredag 5 juli till mitten av augusti. Sedan flyttas utställningarna vidare till Tibro och Eriksberg.

För frågor och mer information:

Johan Lindblom, kommunikatör, Västarvet
E-post: johan.lindblom@vgregion.se
Tfn: 0736 – 80 32 48

Mari Loewen, kommunikatör, Närhälsan
E-post: mari.loewen@vgregion.se
Tfn: 0706 - 29 74 09

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet - men bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsvård, Vänersborgs museum, Vitlycke museum och Västergötlands museum. Läs mer om Västarvet på www.vastarvet.se