Business Region Göteborg

Västsvensk industri står inför stora affärsmöjligheter inom området hållbara transporter

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 07:31 CET

Är marknaden redo för elbilar? Vilket marknadspotential, tillika exportmöjligheter, har tunga fordon som drivs med metandieselteknik? Och kan producenterna och distributörerna matcha den ökade efterfrågan på förnybara drivmedel? Det är några av frågorna som utreds under Affärsdriven Miljöutvecklings konferens den 8 februari. Fokus ligger på utveckling och affärsmöjligheter som finns inom hållbara transporter, vilka är en följd av den västsvenska spetskompetensen inom området.

I Göteborgsregionen och Västsverige sker en stark marknadsutveckling inom området hållbara transporter och ett flertal projekt – kopplade till fordon, drivmedel, infrastruktur och logistik – pågår. Det stora intresset för ny teknik i kombination med förnybara bränslen öppnar upp för nya affärer i Sverige men också internationellt. Samtidigt behövs ny kunskap inom logistik och nya krav ställs på producenter och distributörer av förnybara bränslen att matcha efterfrå­gan.

Därför arrangerar Affärsdriven Miljöutveckling, vid Business Region Göteborg, alltså nu en konferens med hållbara transporter som tema. Representanter från akademi och ledande företag i Västsverige kommer att diskutera och presentera såväl möjligheter som utmaningar inom området.

 - Med konferensen vill vi uppmärksamma affärsmöjligheterna inom området hållbara transporter. Det kommer ständigt fram ny teknik och nya innovationer som kan bidra till en ökad hållbar tillväxt, nya jobb och exportmöjligheter. Utvecklingsprojekt är viktig del för att nå framtida lösningar vilket vi kommer att lyfta fram under konferensen, säger Maria Strömberg, chef för Affärsdriven Miljöutveckling vid Business Region Göteborg.

 Konferensen, Kick off: Affärsdriven Miljöutveckling vid Business Region Göteborg 2011, äger rum den 8 februari med registrering från kl 08:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Göteborg. I anslutning till konferensen arrangeras en matchmakingaktivitet för de som är intresserade av den norska och svenska marknaden samt av investeringar över gränserna.

I samband med Kick-offen kommer en ny metan/diesel-buss från Volvo Buss att visas upp utanför Radisson Blu Scandinavia Hotell.

Mer info och fullständigt program på:

http://www.businessregion.se/mappforaktiviteter/mappforaktiviteter2011/kickoffaffarsdrivenmiljoutvecklingpabusinessregiongoteborgfor2011.5.5ca3fa4312c90e84eae80005848.html

 

Mer information:

Kontakta Hans Larsson, projektledare, Affärsdriven Miljöutveckling på Business Region Göteborg

Tel: 031-367 61 36

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.