Västra Götalandsregionen

Västsvensk miljömärkning för sjöfart världsledande

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 15:06 CET

Många svenska, norska och danska företag och organisationer inom sjöfart deltog under tisdagen i ett seminarium i Göteborg om hur Clean Shipping Index kan användas för affärsutveckling. Indexet har sedan 2006 utvecklats på initiativ av västsvenska organisationer och myndigheter och är nu ett av världens ledande system för att miljödeklarera fartyg.

Under dagen diskuterades hur de marintekniska företagen kan samarbeta med myndigheter och högskolor för att skapa produktutveckling och affärsmöjligheter med hjälp av Clean Shipping Index.

- Dagens diskussioner var ett steg i rätt riktning där vi länder runt Skagerrak och Kattegat siktar på att bli globala föregångare inom hållbar sjöfart. Med mötet ville vi komplettera arbetet inom samarbetsprojektet MARKIS, som handlar om att skapa förutsättningar för konkurrenskraftig, miljösmart sjöfart, med marknadspåverkan från företagen, säger Agneta Pettersson, projektledare för MARKIS som anordnade dagen.

En av föreläsarna var Emma Albinson från Lindex. Hon berättade att 80 procent av Lindex transporter från producenter till distrubitionslager går med fartyg. Kundkrav och en strävan efter att ha kontroll över miljöpåverkan driver utvecklingen av miljöanpassade transporter.

Clean Shipping Index fokuserar på flera olika miljöområden, och rankar fartyg i förhållande till luftutsläpp, kemikalieanvändning och avlopps- och sophantering. Det gör indexet till det mest heltäckande systemet för att miljöranka fartyg, och hittills har 30 av världens största rederier registrerat närmare 2000 fartyg i indexet.

- Vi ska nu bilda en strategisk arbetsgrupp tillsammans med företagen för att komma igång med mer konkreta projekt som ökar de marintekniska företagens konkurrenskraft, säger Jakob Lagercrantz, projektledare för Clean Shipping Business Development.

- Clean Shipping Index kommer att vara en viktig drivkraft för innovation och produktutveckling i framtiden” säger Patric Westdahl , verksamhetschef för Svenskt Marintekniskt Forum och en av MARKIS partners.

Clean Shipping Index bedömer utifrån sex områden:
• Kemikalieanvändning
• Vatten och avfallshantering
• Koldioxid
• Kväveföroreningar (NOx)
• Svavelföroreningar (SOx) och partiklar

Systemet bygger på att rederierna fyller i 20 frågor per fartyg. Det är gratis att registrera fartyg i indexet.

MARKIS (Maritimt Kompetens och Innovationssamarbete i Skagerrak och Kattegat) är ett treårigt maritimt kompetens- och utvecklingssamarbete inom Skagerrak- och Kattegat- regionen, delvis finansierat av EU Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet.  www.markis.eu

Clean Shipping Business Development med Västra Götalandsregionen och EU:s Strukturfondsprogram som huvudfinansiärer syftar till att stimulera svenska marintekniska företag att dra nytta av Clean Shipping Index i sin produkt- och affärsutveckling. www.cleanshippingproject.se


Kontaktperson: Agneta Pettersson, Västra Götalandsregionen, 0708-456251, 
Jakob Lagercrantz, Clean Shipping Business Development, 0708-173808Patric Westdahl, Svenskt Marintekniskt Forum, 0708-880607