Turistrådet Västsverige

Västsverige ökade med flest gästnätter 2009

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 16:55 CET

Besöksnäringen i Västsverige trotsade lågkonjunkturen och ökade med 300 000 gästnätter under 2009, den största ökningen i Sverige. Göteborg stod för en knapp ökning medan Skaraborg och Bohuskusten stack ut. Framförallt är det besökare från Danmark, Polen och Italien som hittat till Västsverige i större utsträckning än tidigare.

Färska siffror från SCB och Tillväxtverket visar att Västra Götalands län ökade antalet gästnätter med 300 000 under 2009, den största ökningen i hela landet. Göteborg stod för en knapp ökning på hotellen med cirka 2 700 fler gästnätter men det var framförallt Bohuskusten och Skaraborg som stack ut med en ökning på tio respektive sju procent.

– Att fler anläggningar blivit synliggjorda och bokningsbara via den virtuella turistbyrån www.vastsverige.com är en av de främsta anledningarna till den stora ökningen av gästnätter på landsbygden, exempelvis Skaraborg, säger Västsvenska Turistrådets vd Gunilla Mitchell, som också påpekar vikten av att betrakta hela Västsverige och inte bara Göteborg som en destination.

Danmark ökar mest

Svenskar som besöker Västsverige står fortfarande för det överlägset största antalet gästnätter, följt av Norge, Danmark och Tyskland. Totalt satsade Västsvenska Turistrådet tillsammans med partners cirka 20 miljoner kronor på kampanjer mot utländska marknader under 2009 och det har gett resultat. Bland annat genomfördes ett antal kampanjer i Danmark i samarbete med bland annat tågoperatörer, färjebolag, ett antal regionala turistorganisationer i södra Sverige samt Visit Sweden. Danmark stod för den största ökningen av antalet gästnätter i Västsverige med 22 439 gästnätter eller 22 procent under 2009.

– Att våga satsa och synliggöra sig för marknaden är ett måste om man ska öka försäljningen, det gäller såväl Västsverige som destination men också för enskilda kommuner och företag, säger Gunilla Mitchell.

Tillgängligheten avgörande
Andra länder som tydligt visade ett ökat intresse för Västsverige under 2009 är Italien och Polen, som ökade antalet gästnätter med 41 respektive 91 procent. Ökningen är ett resultat av ett antal riktade kampanjer med partners t ex Visit Sweden, Luftfartsverket och flygbolag, mot storstäder som har direktförbindelser med Västsverige.

– Tillgänglighet i form av direktförbindelser med flyg och tåg är en förutsättning för fler gästnätter. Idag kan fler än 100 miljoner européer resa hit på under två timmar, varje dag året runt, säger Gunilla Mitchell.

Ladda ner rapporterna på www.tillvaxtverket.se eller klicka här.

För mer information, kontakta:

Gunilla Mitchell, vd Västsvenska Turistrådet
Tel: 031-81 83 11, 0705 - 87 72 40
E-post: gunilla.mitchell@vastsverige.com

Västsvenska Turistrådet AB är den regionala turistorganisationen för Västra Götaland. Bolagets ägare är Västra Götalandsregionen. Bolagets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Målet är att Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion.

Västsvenska Turistrådets arbetar för att stimulera företagande och ekonomisk tillväxt inom turismnäringen i Västsverige. Konkret ska Turistrådet bidra till ökad lönsamhet och nya arbetstillfällen i näringen. Den övergripande inriktningen av verksamheten har en stark fokusering på strategisk utveckling och marknadskommunikation. Utifrån den prioriteringen är Turistrådets organisation baserad på tre affärsområden:
• Marknads- och affärsutveckling
• IT-utveckling, omvärldskunskap, kvalitet och support
• Regional utveckling genom lokal och regional samverkan

Kärnverksamheten inom Västsvenska Turistrådet i övrigt rubriceras enklast med affärsutvecklingsområdena; Måltidsturism, Maritim Turism, Natur- och kulturturism och Mötesindustrin samt Utlandsmarknader. Övrig verksamhet drivs i olika projekt.