Turistrådet Västsverige

Västsveriges största marknadsföringssatsning någonsin

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 13:48 CET

Fotograf: Lisa Nestorson

Västsvenska Turistrådet medverkar tillsammans med SCR, boendeföretag, transportörer och upplevelseföretag i VisitSwedens storsatsning på marknadsföring av Sverige i utlandet.
Det är ett treårigt affärssamarbete som ska marknadsföra Sverige för minst 60 miljoner kronor och riktar in sig till stora volymer av potentiella resenärer från Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna. Målet är att öka resandet med minst 3 procent per år. 

Enligt VisitSwedens potentialanalys finns det 9 miljoner Sverigeresenärer som är intresserade av vårt land som semesterdestination. Bland dessa finns både barnfamiljer och även par utan barn som vill uppleva Sverige genom att resa runt med bil. 2012 spenderade samtliga utländska besökare 106 miljarder kronor i Sverige, en ökning med 162 procent sedan år 2000.

Genom samarbetet får Västsverige möjlighet att visa upp ett brett utbud av aktiviteter och besöksmål i hela regionen. Parallellt görs stora insatser för att utveckla familjeprodukter som ska vara attraktiva och tillgängliga på för- och eftersäsongen.

Satsningen ska leda till ökat resande under hela året och även till ökad omsättning och sysselsättning i regionen.

Lotta Nibell-Keating kommenterar satsningen: Campingen i Västsverige står för nästan en femtedel av samtliga campinggästnätter i Sverige (ca 3 miljoner gästnätter årligen). Det är ett viktigt segment för oss och vi ser att det går att öka volymer utanför högsäsong, men framför allt att öka konsumtionen. Vi har fram till år 2012 haft en positiv utveckling på camping på ca +1,2 procent årligen. Övernattningarna på camping i Västsverige sker i en mycket stor utsträckning under sommarmånaderna, juni-augusti (70 procent av årsvolymen). Genom att delta i den stora satsningen kan vi styra våra besökare till att komma till Västsverige på våren och på hösten istället. 

Västsvenska Turistrådet är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets hållbara utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination. Utmaningen i visionen för Västra Götaland "Det goda livet" är att "Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion".