Västtrafik

Västtrafik bygger nya platser för pendlare i Storås och Olofstorp

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2015 13:00 CEST

Nu har byggnationen startat av pendelparkeringen i Storås, som utökas med 46 platser. I Olofstorp bygger Västtrafik 48 nya bilplatser och 32 nya cykelplatser för pendlare.

Sedan tidigare finns det en tillfällig grusad pendelparkering i Storås, som är en av spårvagnshållplatserna längs med Angereds Storåsväg. Den tillfälliga pendelparkeringen i Storås byggs nu ut med 46 nya permanenta bilplatser, vilket ger totalt 94 bilplatser för pendlare.

I Olofstorp byggs en ny pendelparkering i direkt anslutning till bussterminalen, med 48 nya platser för bil och 32 nya cykelplatser med tak, där pendlare kan låsa fast sina cyklar. Den nya pendelparkeringen kommer att ge ett bra tillskott och avlasta den närbelägna parkeringen på Lerumsvägen.

– Vi har som mål att fördubbla antalet resenärer med Västtrafik och för att nå det måste vi sänka tröskeln till kollektivtrafiken. Pendelparkeringar gör det lättare att kombinera bilen eller cykeln med exempelvis bussen. Därför känns det väldigt bra att ännu fler människor nu kan parkera bilen eller cykeln och resa med kollektivtrafiken, säger Line de Verdier, projektledare på Västtrafik.

Fakta om Västtrafiks pendelparkeringar
Inom ramen för Västsvenska paketet fortsätter Västtrafik att bygga bilplatser och cykelplatser för pendlare. Arbetet görs i nära samarbete med respektive kommun, som bistår med mark och tar över drift och underhåll av färdigbyggda parkeringar.

För mer information:
Line de Verdier, projektledare Västtrafik 0730-45 89 55, line.deverdier@vasttrafik.se
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99, press@vasttrafik.se

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.