Västtrafik

Västtrafik bygger ut i Mölndals kommun

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 14:40 CEST

Västtrafiks satsning på att bygga fler pendelparkeringar fortsätter. Efter att ha dragit igång utbyggnaden av fyra pendelparkeringar de senaste veckorna fortsätter nu byggandet i Mölndal, Kållered och Lindome.

Satsningen på pendelparkeringar sker för att kunna möta behovet från de nya resenärer som väntas tillkomma i samband med införandet av trängselskatten i Göteborg vid årsskiftet. Med finansiering från Västsvenska paketet är det möjligt för Västtrafik att göra en stor satsning på pendelparkeringar i Göteborgsområdet. Till och med 2013 planerar Västtrafik att bygga 2 000 nya bilplatser och 2 000 nya cykelplatser.

– Vi vet att många av våra resenärer har möjlighet att åka med oss en bit av resan om det finns bra möjligheter att parkera bil eller cykel. Därför är pendelparkeringarna viktiga för oss, både för att ge bra service till dem som reser med oss idag och för att få fler att upptäcka kollektivtrafiken som ett alternativ, säger Line de Verdier, projektledare för Västsvenska paketet på Västtrafik.

Vid Mölndals station byggs nuvarande parkering för cykel ut. Arbetet beräknas vara klart i oktober och kommer då ge plats för 260 cyklar, fördelat både på bron och på centrumsidan i markplan. Även vid Kållered station blir det fler cykelplatser. Efter ombyggnationen blir det plats för totalt 130 cyklar och byggnationen beräknas vara klar i november .

Vid Lindome station kommer 50 nya platser både för bil och cykel att byggas. De nya platserna, som byggs på västra sidan om spåren, beräknas stå klara i november och totalt kommer det då att finnas 175 bilplatser och 240 cykelplatser.

Som en del av Västsvenska paketet bygger Västtrafik fler och större pendelparkeringar längs kollektivtrafikstråken: Alingsåspendeln, Kungsbackapendeln, Alependeln, Bohusbanan/E6 Norr, Boråsbanan/Riksväg 40, Väg 155, Väg 158 och Väg 190. I första hand byggs befintliga pendelparkeringar ut. Tidigare i augusti har byggnationer påbörjats i Norsesund, Stora Höga, Brobacka och Aspen.

För mer information:
Line de Verdier, projektledare Västtrafik 0730-45 89 55
Margareta Lindeberg, projektledare pendelparkeringar 0705-62 32 59 
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.