Västtrafik

Västtrafik fortsätter att utöka trafiken

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2017 13:54 CEST

Västtrafik satsar 60 miljoner kronor på ny och utökad kollektivtrafik under 2018. Målsättningen är att öka resandet med två miljoner resor. Det framgår av trafikplanen för 2018 som Västtrafiks styrelse nu fastslagit.

– Allt fler väljer att resa med Västtrafik, hittills i år har resandet ökat med åtta procent. Det gör att vi ligger bra till för att nå målet om att fördubbla resandet till 2025. Nu satsar vi vidare för att förbättra vår service och locka fler att resa tillsammans med oss, säger Lars Holmin (M), styrelseordförande Västtrafik.

Trafikplanen har tagits fram i nära dialog med Västtrafiks partnerföretag, kommunerna och andra intressenter. Trafiken har utformats efter kundernas behov och Västtrafiks långsiktiga mål.

Insatser för bättre framkomlighet
I trafikplanen för 2018 finns också stora satsningar på att säkra framkomligheten i Göteborg under kommande byggprojekt. Detta är ett prioriterat område för att öka resandet med kollektivtrafiken. Satsningarna i trafikplanen berör samtliga trafikslag och träder i kraft vid tidtabellsskiftet den 10 december 2017.

 – Vi fortsätter att utveckla kollektivtrafiken i hela regionen. Det blir tätare turer och plats för fler kunder på många av våra linjer samtidigt som vi utvecklar kvälls- och helgtrafiken i prioriterade stråk och stadstrafiken, säger Mikael Olsson, enhetschef Västtrafik.

Flera efterfrågade nyheter
Flera nya linjer och förstärkningar presenteras i trafikplanen. I spårvagnstrafiken blir det fler turer på linjerna 2, 4, 6 och 9. I Göteborgs stadstrafik får bland annat busslinje 25, 50 och 60 tätare trafik. Flera expressbusslinjer förstärks också, bland annat svart, blå, och röd. För att underlätta pendling mellan Alingsås och Göteborg startas den nya linjen Alingsåssnabben. I färjetrafiken blir det fler förbindelser mellan södra skärgården och Göteborg under kvällstid och vid vintertidtabell.

En ny linje kommer att köra mellan Landvetter resecentrum och Landvetter flygplats varje kvart under högtrafik. Detta för att förstärka de lokala resmöjligheterna när flygplatsområdet expanderar.

I tågtrafiken blir det bland annat fler avgångar på Kungsbackapendeln, likaså på Alingsåspendeln som förstärks med en extra avgång. I Skaraborg får tågtrafiken mellan Skövde och Göteborg utökad helgtrafik.

I Fyrbodal kommer det bland annat bli bättre förbindelser till Överby köpcentrum och i Borås får stadstrafiken fler turer kvällstid. I Lidköping får stadstrafiken flera nya linjesträckningar.

Samtliga trafikförändringar finns sammanställda och uppdelade per delregion i bifogad handling.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.