Västtrafik

Västtrafik gör plats för fler bilar och cyklar

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 15:14 CEST

Under hösten byggs ett stort antal pendelparkeringar ut för att ge bättre service för dagens resenärer och göra det enklare för fler att välja kollektivtrafiken. Förra veckan påbörjades byggandet av fler platser i Norsesund och Stora Höga, nu väntar Aspen och Brobacka.

Med målet att fördubbla resandet är det viktigt för Västtrafik att göra det lättare att nå kollektivtrafiken för de resenärer som vill ansluta med bil eller cykel. Tidigare i sommar fick Sjövik en ny pendelparkering med 10 bilplatser, och förra veckan påbörjades arbetet med att utöka pendelparkeringarna i Norsesund och Stora Höga.

Denna vecka börjar byggandet av en ny pendelparkering i Brobacka, som beräknas vara klar i november, med plats för 14 bilar. På så vis kommer det finnas två pendelparkeringar för resandet med Orange express mot Göteborg. Ett större projekt som drar igång under veckan är utökningen av antalet platser vid Aspen station.

- Vid Aspen station finns det ett behov av fler platser för både bilar och cyklar. Vi nära fördubblar antalet platser vilket kommer att göra det enklare för många att resa med oss, säger Stefan Ekman, chef för Infraavdelningen.

Utbyggnaden beräknas vara klar i november och kommer då ge plats för cirka 130 bilar och lika många cyklar.

Som en del av Västsvenska paketet bygger Västtrafik fler och större pendelparkeringar längs kollektivtrafikstråken: Alingsåspendeln, Kungsbackapendeln, Alependeln, Bohusbanan/E6 Norr, Boråsbanan/Riksväg 40, Väg 155, Väg 158 och Väg 190. I första hand byggs befintliga pendelparkeringar ut. Till och med 2013 planerar Västtrafik att bygga 2000 nya bilplatser och 2000 nya cykelplatser.

För mer information:
Stefan Ekman, chef Infraavdelningen 0706-42 28 98
Margareta Lindeberg, projektledare 0705-62 32 59
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.