Västtrafik

​Västtrafik häver avtalet med G4S

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2015 13:10 CEST

Efter den uppmärksammade incidenten vid en biljettkontroll i helgen häver Västtrafik avtalet med G4S med omedelbar verkan.

Delar av händelsen filmades och lades ut på nätet. Västtrafik har reagerat starkt på innehållet och häver nu avtalet med G4S på grund av avtalsbrott.

– Vi anser att G4S brutit mot de avtalade kraven på utförandet av tjänsten. Mot den bakgrunden hävs avtalet med omedelbar verkan, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.

Västtrafik har krävt att den inblandade personalen från G4S inte längre ska arbeta i Västtrafiks namn. Under de senaste dagarna har Västtrafik arbetat med förberedelser för att kunna häva avtalet med G4S.

– Det som händer på filmen är helt oacceptabelt. Det går stick i stäv med våra värderingar och det arbetssätt som vi byggt upp för den nya biljettkontrollen. Så här behandlar vi inte våra kunder eller kollegor, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik.

G4S har ansvarat för Västtrafiks biljettkontroller utanför Göteborgs kommun samt vissa busslinjer som går genom Göteborg. Securitas, som utför den stora merparten av Västtrafiks biljettkontroller och ansvarar för kontrollerna i Göteborgs kommun, har ingenting med fredagens händelse att göra.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.