Västtrafik

Västtrafik häver varningen av Veolia

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2011 14:37 CET

I mars 2011 varnade Västtrafik trafikföretaget Veolia Transport för kvalitetsbrister i busstrafiken i västra Göteborg. Nu har två uppföljande revisioner av verksamheten genomförts som visar att Veolia åtgärdat de brister som påtalats. Västtrafik har därför beslutat att häva varningen och ge Veolia Transport fortsatt förtroende att köra trafiken.

- Veolia har visat att man vill komma till rätta med problemen och har tillfört tillräckliga resurser för att lyckas. Det här är också den bästa lösningen för våra kunder, som annars kunde ha drabbats av stora problem av ett plötsligt entreprenörsbyte, säger Mikael Olsson, trafikchef på Västtrafik.

Veolia Transport har arbetat systematiskt med att se över organisation och rutiner för att säkra att man lever upp till avtalet med Västtrafik. Revisionerna visar att man nu har ett fungerande system för att arbeta med avvikelser och kontrollfunktioner på plats som säkerställer hög fordonskvalitet.

- Arbetet med Veolia visar också att Västtrafik har en metod som fungerar när det gäller att följa upp våra avtal och se till så att de efterföljs. Nu tar vi med oss erfarenheterna från arbetet med Veolia i vårt fortsatta kvalitetsarbete, säger Mikael Olsson.

Västtrafiks varning av Veolia Transport hävs med omedelbar verkan.

Mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 400 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.