Västtrafik

Västtrafik köper sex nya regiontåg med totalt 1 600 fler sittplatser

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2010 11:11 CET

Västtrafiks styrelse har beslutat att investera i sex nya trevagns Reginatåg som ska användas i den regionala tågtrafiken. Köpet sker under förutsättning att Västra Götalandsregionen godkänner det.

Det har varit två tågtyper som styrelsen har diskuterat för inköp, dels Alstoms X61-modell, dels Bombardiers Regina. Styrelsen har nu beslutat att köpa in sex nya Reginatåg. Köpet sker under förutsättning att Västra Götalandsregionen godkänner det.

- Jag är glad och nöjd över att vi har valt Reginatågen. Det är ett tåg som vi har mycket goda erfarenheter av. Det är driftsäkert, något som ju har fått en extra tyngd i och med de två senaste stränga vintrarna, säger Leif Blomqvist, Västtrafiks styrelseordförande.

Uppskattat tåg
- Fler nya tåg attraherar fler resenärer. Reginamodellen är mycket uppskattad bland våra kunder, bland annat för den goda komforten och de generösa utrymmena. Med de nya tågen så skapar vi så mycket som 1 600 nya sittplatser för våra kunder, säger Västtrafiks VD, Lars Backström.

En annan fördel med Reginatåget är att tågtypen sedan flera år finns i Västtrafiks tågflotta. Genom att köpa fler Reginatåg blir tågflottan på regiontågssidan mer enhetlig. Det skapar större flexibilitet när fler tåg kan kopplas samman med varandra. Dessutom har Reginan fullt tillräckliga hastighetsprestanda för alla banor inom Västtågen-konceptet.

Stor potential

Västtrafiks regionala tågverksamhet har utvecklats mycket positivt sedan Västtrafik bildades för snart elva år sedan.

- Resandet med våra regionala tåg har dubblats de senaste tio åren, vilket är en mycket positiv utveckling. Västtrafik ska fördubbla resandet till 2025 och det finns potential att tredubbla resandet med regionaltågen. Här blir de bekväma och snabba Reginatågen stommen i trafiken, säger Leif Blomqvist.

Fakta:

• De sex nya Reginatågen tillför 1 632 fler sittplatser för Västtågen, Västtrafiks regionala tågsamarbete med Jönköpings länstrafik och Hallandstrafiken.
• Varje tåg har tre vagnar med ca 290 sittplatser. Tågen har en leveranstid på knappt 3 år och beräknas vara i drift i december 2013. Totalkostnaden för de sex trevagns Reginatågen beräknas till 673 miljoner kronor i 2010 års penningvärde.
• Sedan tidigare har Västtrafik beslutat att köpa in 22 X61-tåg som ska köras som pendeltåg mellan Göteborg och Kungsbacka, Göteborg-Alingsås och den kommande pendeltågslinjen mellan Göteborg och Älvängen.
• Reginatågen tillverkas av Bombardier Transportation.
• Bild på Regina-tåg (jpg-format)
• Läs mer om Västtågen på http://www.vasttrafik.se/vasttagen/

För mer information:

Mikael Olsson, trafikchef Västtrafik, 0722-40 58 94
Leif Blomqvist, styrelseordförande Västtrafik, 0707-31 84 50
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 250 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs fler än 750 000 resor med våra 2 600 fordon, vilket motsvarar 38 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se Avsluta prenumerationen