Västtrafik

Västtrafik säger ja till station i Tingberg

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2006 16:06 CET

Tågen kommer att stanna i Tingberg när det nya dubbelspåret mellan Vänersborg-Trollhättan och Göteborg på Norge-/Vänerbanan blir klart 2012. Det beslutade Västtrafiks styrelse vid sitt senaste möte.

Norge-/Vänerbanan är ett viktigt kommunikationsstråk ur ett västsvenskt och nationellt perspektiv med både person- och godstrafik. En utbyggnad till dubbelspår ger nya möjligheter för region- och pendeltågstrafiken i området, bland annat genom nya pendeltågsstationer.

Behovet av kortare restider och ökad turtäthet är stort redan idag. Sedan tidigare finns beslut om att tågen mellan Vänersborg-Trollhättan och Göteborg ska stanna i Älvängen, Nol, Nödinge, Bohus och Surte.

- Lilla Edet har haft starka önskemål om att bygga en ny station i Tingberg för utvecklingen av kommunen på lång sikt. Kommunen har utbyggnadsplaner för bostäder i Tingberg i nära anslutning till den nya stationen, därför kändes det naturligt för oss att redan nu ta beslut om att bygga en station i Tingberg, säger Västtrafiks styrelseordförande Leif Blomqvist.

---

För mer information kontakta Västtrafiks styrelseordförande Leif Blomqvist 0707-31 84 50, Utredningsledare Jan Efraimsson 0703-63 92 89 eller stabsinformatör Gunilla Wicktor 0708-560 166.Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.