Västtrafik

Västtrafik ser över högtalarutropen i Göteborgs stadstrafik

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2017 10:27 CEST

Västtrafik har kontrollerat utropen på tio hållplatser och knutpunkter i Göteborgs stadstrafik. Syftet är att säkerställa att de hörs bra.

Utropen är en betydelsefull informationskälla för Västtrafiks kunder, exempelvis vid trafikstörningar. Västtrafik har därför sett över högtalarutrustningen på sammanlagt tio platser i Göteborg för undersöka ljudstyrkan, att det finns tillräckligt med högtalare och att de är inställda rätt.

– Vi har fått synpunkter från kunder på utropen och vi vet att de fyller en viktig funktion. Därför gör vi en översyn och rättar till eventuella brister så att utropen är tydliga och hörs bra, säger Anna-Karin Odinger, projektledare på Västtrafik.

För att garantera att utropen fungerar som de ska även i fortsättningen kommer det ske löpande uppföljningar. Detta arbete sker i samarbete med Göteborgs Spårvägar.

Platserna som kontrollerats är Brunnsparken, Domkyrkan, Drottningtorget, Hjalmar Brantingsplatsen, Järntorget, Kungsportsplatsen, Korsvägen, Stenpiren, Ullevi Norra och Valand.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.