Västtrafik

Västtrafik välkomnar ny kollektivtrafiklag

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 15:02 CET

Vid årsskiftet träder den nya kollektivtrafiklagen i kraft. Förhoppningen är att en öppen marknad ska ge ett större utbud för resenärerna och leda till ett ökat resande.
– Det ligger i vårt intresse att paletten av produkter och tjänster blir mer färgglad, säger Västtrafiks vd Lars Backström.

Den nya kollektivtrafiklagen innebär att kommersiella företag får möjlighet att starta egna linjer och konkurrera med befintlig trafik. Från Västtrafiks sida ser man positivt på den ökade konkurrens som lagen innebär. 

– Vi tror att den nya lagen kan leda till ett större utbud av produkter och tjänster. Om fler vill köra skapas en bättre kollektivtrafik vilket gynnar resenären och kan resultera i en större resandeandel för kollektivtrafiken, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.

En anpassning till den nya lagen som redan har genomförts är beslutet att inte upphandla flygbusstrafiken till och från Landvetter och Säve som togs av Västtrafik i februari 2011.

– Vi såg att det fanns potential att öka trafiken till och från flygplatserna och ett stort intresse från flera trafikföretag. Därför överlät vi den trafiken till marknaden, samtidigt som det innebar en anpassning till den kommande kollektivtrafiklagen, säger Lars Backström.

Västtrafik tror att man kommer att få se mer av nischade aktörer när ett öppet marknadstillträde införs eftersom det kan bli svårt för företag att slå sig in där Västtrafik redan har ett subventionerat utbud, med samma erbjudande.  Däremot skapas större utrymme för kommersiell trafik på områden där Västtrafik avstår från eller inte kan upphandla.

Lagen säger att nya aktörer måste anmäla sitt trafikutbud till kollektivtrafiknämnden och till ett nationellt system för trafikinformation. Samtidigt kan de de nya in- och utträdesreglerna för trafikföretagen innebära snabba förändringar för kunderna.

– Jag är övertygad om at de kommersiella aktörerna kommer att ta ansvar för sina satsningar och bygga långsiktiga kundrelationer. På så vis tror jag att den här avregleringen av marknaden kommer att fungera väl, säger Lars Backström.

För mer information, kontakta:

Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Varje dag reser 350 000 personer med Västtrafik och under ett år görs totalt 241 miljoner resor. Västtrafik har huvudkontor i Skövde och lokalkontor i Borås, Göteborg och Vänersborg.