Västtrafik

Västtrafiks biljettkontroller aviseras i förväg

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2011 12:18 CET

Västtrafik kommer i början av nästa år börja avisera biljettkontroller i förväg genom att tidpunkter och berörda områden annonseras på Västtrafiks hemsida. Samtidigt testas nya regler som gör det möjligt för kunder med registrerade periodkort att få reducerad tilläggsavgift om man glömmer sitt kort hemma.

I februari nästa år räknar Västtrafik med att börja berätta i förväg om när och var biljettkontroller kommer att ske, vilka linjer och områden som omfattas. Informationen kommer att publiceras på Västtrafiks hemsida och även spridas med hjälp av sociala medier.

- Syftet med biljettkontrollen är att förebygga fuskåkande och att arbeta för fler betalande resenärer. Mot den bakgrunden tror vi det är viktigt att biljettkontrollen blir mer synlig, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik.

En annan nyhet för nästa år berör kunder som reser med registrerade periodkort. På försök införs från februari nästa år möjligheten att i efterhand visa upp sitt periodkort om man glömt det hemma. Den som kan ta fram ett giltigt och registrerat kort får betala 150 kr i stället för 1200 kr som är den ordinarie avgiften.

- Grundregeln är fortfarande att man ska ha sitt färdbevis med sig, men vi vill prova om detta är en möjlig väg att gå för att ge bättre service åt våra trognaste kunder som reser dagligen med periodkort, säger Maria Björner Brauer.

Även i fortsättningen kommer den som ertappas utan giltigt färdbevis få ta emot full tilläggsavgift direkt på fordonet. De nya reglerna ger endast möjlighet att i efterhand få avgiften reducerad. Västtrafik vill också behålla periodkorten opersonliga. De allra flesta kunderna ser det som en fördel och det ger möjlighet att dela sitt kort med familjemedlemmar och vänner. Men det är bara den registrerade kortinnehavaren som kan få reducerad tilläggsavgift.

- Den här förändringen har efterfrågats av våra kunder och på senare tid har vi haft ett par konkreta fall som visat på behovet av att ändra ett ganska fyrkantigt regelverk, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.

För mer information:
Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad 0722-21 47 91
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 400 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.