Västtrafik

Västtrafiks halvårsresultat kan leda till ökad ägarersättning

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 09:31 CEST

Västtrafiks resultat för årets sex första månader ger en prognos för helåret som kan leda till en större ekonomisk ersättning från ägarna än vad som har budgeterats. Enligt prognosen riskerar den tidigare budgeterade ägarersättningen på ca 1,9 miljarder kronor öka med 165 miljoner kronor. Västtrafik styrelse kommer vid styrelsemötet den 31 augusti att ta ställning till halvårsrapporten.

Västtrafiks verksamhet omsätter årligen ca 4,8 miljarder kronor och finansieras till ca 60 procent av biljettintäkter. Resterande ca 40 procent blir ett underskott som ägarna, d.v.s. Västra Götalandsregionen och kommunerna i regionen, betalar i form av ägarersättning. Den ekonomiska prognosen för helåret visar att ägarna kan behöva betala mer än vad som är budgeterat.

Av den utökade ägarersättningen på 165 miljoner kronor faller ca 107 miljoner kronor på Västra Götalandsregionen, ca 35 miljoner på Göteborgs stad och resterande ca 23 miljoner på ett antal av övriga 48 kommuner.

- Resandet har under det första halvåret ökat med totalt 1,7 %, vilket är glädjande. Däremot är ökningen lägre än budgeterat. Samtidigt senarelades en planerad prishöjning vid årsskiftet till maj månad. Vi konstaterar också att resenärerna väljer periodladdningar framför värdekorten i större utsträckning än tidigare, vilket är önskvärt. Men det betyder att intäkterna blir lägre för Västtrafik, säger Håkan Bergqvist, VD för Västtrafik.

Utöver detta har ägarna gjort tilläggsbeställningar efter att budgeten tagits, exempelvis i form av ökad trafik. Dessutom ökar kostnaderna, exempelvis har den del av ersättningen till trafikföretagen som består av ekonomiska incitament ökat under året.

- Hur halvårsresultatet påverkar kommande verksamhet är det inte möjligt att säga något om i dagsläget. Detta är en fråga för våra ägare och budgetarbetet för kommande år. En del planerade åtgärder, som finns med i budget för 2007, kommer dock att senareläggas, säger Håkan Bergqvist.
________
För mer information kontakta:
Västtrafiks vd Håkan Bergqvist, 0708-80 14 92
Västtrafiks trafikchef Roger Vahnberg, 0705-62 92 21
Västtrafiks styrelseordförande Leif Blomqvist, 0707-31 84 50
Västtrafiks informationschef Jenny Lundin, 0706-40 04 50VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se