Västtrafik

Västtrafiks mobila tjänster skapar förutsättningar för fler resenärer

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 11:33 CEST


Ett vanligt hinder för att ställa bilen och istället åka kollektivt är att man inte vet hur man ska resa. Med utökade funktioner på reseplaneraren och fler mobila tjänster ska Västtrafik göra det lättare för både befintliga och nya resenärer. Med hjälp av reseplaneraren på internet kan man snabbt och enkelt planera sina resor inom Västra Götaland. Ungefär 45 000 personer använder reseplaneraren varje dag. Nu är målet att fler ska upptäcka fördelarna med att planera resan på datorn eller i mobilen, främst de som pendlar med bil. Många av dessa pendlare vet inte att man enkelt kan planera sin resa på Västtrafiks webbplats eller i mobilen. - Vi har över 900 linjer och att bara använda den traditionella papperstidtabellen kan vara krångligt och tidsödande, säger Lars Backström, Västtrafiks VD.
I mobilen - även för iPhone

Förutom på Västtrafiks webbplats finns reseplaneraren från den 14 april tillgänglig för en mycket stor grupp, nämligen mobiltelefonanvändarna. Genom att SMS:a "RESA" till 71747 får man reseplaneraren i mobilen. Västtrafik har även utvecklat en version av reseplaneraren att hämta gratis på App Store för iPhone-användarna. - Med reseplaneraren i mobilen har man hela vårt reseutbud i fickan dygnet runt. Västtrafik blir helt enkelt mer tillgängliga, säger Lars Backström. Samtidigt lanseras också en minireseplanerare att ha direkt på datorns skrivbord och snabbare göra en sökning. Det finns en widget för Mac OS och en gadget för Windows Vista.
Reseplaneraren i jätteformat

För att visualisera för göteborgarna hur reseplaneraren ser ut och fungerar så har Västtrafik också byggt en reseplanerare i jätteformat. Med hjälp av den kan man planera sin resa på en av hållplatserna i Brunnsparken i Göteborg.
Fakta:
För mer information:

Mikael Faleke, webbansvarig Västtrafik, 0730-46 44 97
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med våra 2 300 fordon, vilket motsvarar 24 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se