Västtrafik

Västtrafiks resegaranti förändras

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2016 08:52 CEST

Den första april byter Västtrafiks resegaranti namn till förseningsersättning. Förändringen innebär bland annat att maxersättningen vid förseningar höjs.

Anledningen till förändringen är att en ny nationell lagstiftning som ska stärka resenärernas rättigheter börjar gälla den 1 april 2016.

- Västtrafiks förseningsersättning hör till de mer generösa i landet och vi tillgodoser redan många av kraven i den nya lagen. För Västtrafiks kunder blir den tydligaste förändringen att maxersättningen för taxi höjs, säger Ronny Thörnqvist, chef för Västtrafiks kundinformationscenter.

I förseningsersättningen ingår bland annat att man kan få ersättning för utlägg i samband med taxiresor. Från och med den 1 april höjs taket för ersättning från 600 till 1150 kronor. Det betyder att en eller flera kunder som tar taxi vid försening kan få upp till 1150 kronor i ersättning per person.

Västtrafik har redan ersättning vid 20 min försening och tillämpar inte force majeure vid trafikstörningar, vilket stämmer väl överens med den nya lagstiftningen. När det gäller ersättningstrafik går Västtrafik längre än den nya lagen och har bland annat byggt upp en helt ny avdelning för just detta.

Precis som tidigare kommer förseningsersättningen att gälla för alla resor som görs med Västtrafiks kort eller biljetter ombord på bussar, tåg, spårvagnar eller båtar och där resenären blir mer än 20 minuter försenad.

Att namnet resegaranti försvinner beror på att det nya namnet förseningsersättning är tydligare, samtidigt som det blir en fördel att de flesta trafikhuvudmän i Sverige använder samma namn.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.