Västtrafik

Västtrafiks styrelse godkände halvårsrapporten

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 16:03 CEST

Vid dagens ordinarie styrelsemöte i Västtrafik godkände styrelsen halvårsrapporten för 2007. Resultatet för perioden januari-juni 2007 visar minus 70 miljoner kronor, vilket främst förklaras av lägre biljettintäkter än budgeterat och en senarelagd prishöjning. I detta ingår även beställda åtgärder av ägarna. Styrelsen fattade också beslut om en besparing på 30 miljoner kronor för budgetår 2008.
Prognosen för helåret visar på behovet av ökad ägarersättning på 165 miljoner kronor, jämfört med 1,9 miljarder som har budgeterats. Västtrafiks styrelse betonade vid dagens styrelsemöte vikten av ägardialog. För att bidra till att få budgeten för 2008 i balans beslutade styrelsen om en besparing på 30 miljoner kronor för 2008, som gäller andra kostnader är den direkta trafiken. Var dessa pengar ska sparas bestäms under budgetarbetet.

- Vad som är möjligt framöver att genomföra är en fråga för budgetarbetet. I november kommer styrelsen att ta ställning till budgeten för 2008. Innan dess väntar intensivt arbete tillsammans med våra ägare, säger Västtrafiks VD, Håkan Bergqvist.
______
För mer information kontakta:
Västtrafiks VD Håkan Bergqvist, 0708-80 14 92
Västtrafiks styrelseordförande Leif Blomqvist, 0707-31 84 50,
Västtrafiks informationschef Jenny Lundin, 0706-40 04 50
VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se