LO

"Växelkurspolitiken avgör inte den ekonomiska fördelningen i Sverige"

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2003 10:14 CEST

LOs chefsekonom Dan Andersson i ny EMU-skrift:
- Växelkurspolitiken avgör inte den ekonomiska fördelningen i Sverige

Det finns flera mycket goda tillväxtskäl för EMU och växelkurspolitiken har i huvudsak inte med fördelningspolitiken att skaffa. Däremot innebär EMU uppenbara stabiliseringspolitiska risker. Det skriver Dan Andersson i sin skrift EMU - svart eller vitt?

I sin skrift redogör Dan Andersson för de olika argumenten för och emot ett svenskt EMU-medlemskap när det gäller dess konsekvenser för vår ekonomiska stabilitet, tillväxt och fördelning.

Något slutgiltigt svar på huruvida Sverige bör gå med eller stå utanför EMU ges inte. Därtill är frågan för komplex. Ett slutgiltigt ställningstagande om EMU måste i slutändan bygga på mer eller mindre goda antaganden om vilka de ekonomiska konsekvenser blir, förhoppningar respektive farhågor om vilken politik som kommer att föras nationellt och internationellt samt åsikter om vilken politisk relation vi bör ha till EU och EMU-länderna. Detta kan inte göras enbart utifrån nationalekonomiska bedömningar och analyser.

Möjligheterna för en ökad tillväxt genom ett svenskt EMU-medlemskap ser Dan Andersson främst i minskade växlingskostnader liksom en lägre valutarisk. Handeln spås också öka till följd av den ökade europaintegrationen som ett svenskt EMU-medlemskap innebär. Vi kan också förvänta oss en något lägre nivå på den långa räntan, med det är framför
allt företagen som direkt tjänar på EMU.

Att valet av växelkurssystem skulle påverka fördelningspolitiken har Dan Andersson svårt att se. Ett EMU-medlemskap innebär inte att Sverige behöver överge sina välfärdspolitiska ambitioner. Det är sysselsättningen, skatteviljan och värderingarna - inte växelkurssystem - som bestämmer välfärden, skriver han i rapporten.

Dan Andersson är också kritisk till argumentet att kronans växelkurs anpassar sig efter konjunkturen. Det vore att bortse från kapitalmarknadens kraft menar han och slår fast att en flytande krona inte alls är en garant för att motverka ökad arbetslöshet vid en lågkonjunktur.

Den stora risken med ett svenskt EMU-medlemskap ser Dan Andersson i vår förmåga att föra en kraftfull stabiliseringspolitik. Möjligheterna att förhindra att löner och kostnader skenar iväg över våra konkurrentländers minskar genom att den europeiska centralbanken har ett större ekonomiskt fält att bedöma. Vi kan heller inte längre använda valutakursen för att förbättra vår internationella konkurrenskraft när krisen blivit ett faktum.

Samtidigt pekar Dan Andersson på möjligheterna att skapa en finanspolitik som fullt ut kompenserar för de stabiliseringspolitiska riskerna med ett EMU-medlemskap. Han skriver också att LO och socialdemokraterna till nio tiondelar är överens om hur detta ska göras.