Växjö universitet

Växjöforskare har artikel i ansedda British Medical Journal

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 09:03 CEST


Krister Håkansson, lärare och forskare i psykologi vid Växjö universitet har nyligen fått en artikel publicerad i webbupplagan av ansedda tidskriften British Medical Journal, tillsammans med kollegan i Växjö, professor Abdul H Mohammed, och forskarkollegor från Karolinska Institutet.

- Det är förstås väldigt roligt och jag ser det som en bekräftelse på det vetenskapliga värdet, säger Krister Håkansson som den 8 juli dessutom är en av huvudtalarna på en stor forskningskonferens i Oslo, European Congress of Psychology, med 4 000 deltagare.
Krister Håkansson och hans kollegor fick stor uppmärksamhet redan förra året när man vid en stor demenskonferens i Chicago presenterade resultat från en omfattande studie av människor som drabbats av Alzeimer och andra demenssjukdomar.
Forskarna kunde visa att människor som lever i parrelationer löper en betydligt mindre risk att drabbas av demens än dem som är ensamstående.
Allra störst risk att drabbas av demenssjukdomar löper de som levt i parrelation men förlorat sin partner innan de når medelåldern. Artikeln, "Association between mid-life marital status and cognitive function in later life: population based cohort study", som nu publiceras i British Medical Journal bygger på denna presentation.

Publiceras på sju språk
British Medical Journal har utsetts till "Bästa Medicinska Tidskrift" av Medical Journalists Association och publiceras på sju språk, däribland kinesiska och spanska. I webbversionen har BMJ över en miljon unika läsare per månad. Nyhetsbyrån Reuters har också uppmärksammat forskningen och artikeln i ett telegram
Vid konferensen i Oslo den 8 juli presenterar Krister, som en av huvudtalarna, nya forskningsrön, som rör relationen mellan depression och känslan av uppgivenhet och ensamhet.


För mer information, kontakta:
Krister Håkansson, Institutionen för samhällsvetenskap, 073-708 07 68, krister.hakansson@vxu.se
Cecilia Brandel, informatör, 0470-70 85 96, cecilia.brandel@vxu.se