Kristdemokraterna, KD

Växla över till cykel

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 15:05 CET

– Mycket av det resande som idag sker med bil skulle lika gärna kunna ske med cykel. Ofta är det till och med smidigare att cykla. Vi vill på alla sätt göra det lättare för våra anställda att resa miljövänligt, därför vill vi att man inför cykelleasing i stadsdelsförvaltningen.

Det säger Anders Alnesten, kristdemokratisk ledamot i SDN Lundby, med anledning av ett gemensamt borgerligt yrkande om cykelleasing för anställda i förvaltningen.

– Genom att införa cykelleasing kan gör vi det lättare för och uppmuntrar våra anställda att bidra till en bättre miljö genom miljövänligare resor, samtidigt som de förbättrar sin egen hälsa, säger Anders Alnesten.


För mer information:


Anders Alnesten (kd)
Ledamot SDN Lundby
mobil. 070-558 59 61

Ulrika Marcelind (kd)
Politisk sekreterare & Pressansvarig
tel. 031-61 28 05
mobil. 0707-64 28 05

www.goteborg.kristdemokraterna.se

Nedan bifogas yrkandet i sin helhet.

Göteborg den 20 februari 2007

Yrkande (kd) (m) (fp)

Cykelleasing för anställda i förvaltningen

Trafikkontoret och Gatubolaget i Göteborgs Stad har tagit beslut om att införa cykelleasing för sina anställda. De anställda erbjuds leasa cyklar av god kvalitet, inkluderande full service vid reparation, punktering och liknande. Villkoret för leasingavtalet är att den anställde förbinder sig att använda cykel för flertalet arbetsresor. Allianspartierna i Lundby anser att cykelleasing kan vara en bra uppmuntran till anställda som vill bidra till miljövänligare resor och samtidigt främja sin egen hälsa. Lundby kan komma att bli ett gott exempel för andra förvaltningar och arbetsgivare.


FÖRSLAG TILL BESLUT


Stadsdelsnämnden föreslås besluta:

Att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att till nämndsammanträdet i maj utreda om det finns förutsättningar att införa cykelleasing för anställda i SDF Lundby.

Att stadsdelsförvaltningen till nämndsammanträdet i maj ge nämnden ett underlag för beslut om införande av cykelleasing för anställda.