Linné 2007

Växter och djur som källa till bot

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 14:15 CEST

Tvådagars Linnésymposium på Kungl. Vetenskapsakademien 4-5 september 2007

- Vilka djur och växter har bidragit till de moderna mediciner vi har idag?
- Kan växter "tala" med varandra?
- Hur kan grodhud bli läkemedel?
- Kan naturligt förekommande östrogener bidra till minskad fertilitet hos människan?
Dessa frågor och många fler kring hur naturen ger oss läkemedel avhandlas under detta tvådagars symposium, som även belyser globala aspekter genom att förklara den vetenskapliga grunden till naturläkemedel.


De elva medverkande är världsledande forskare, bland andra John Daly, National Institutes of Health, USA, David Julius, University of California, San Fransisco, Ming-wei Wang, Shanghai Institute of Materia Medica, Jan-Åke Gustafsson, Karolinska Institutet, Ian Baldwin, International Leibniz Research School, Jena, Tyskland, Martin Ingvar, Karolinska Institutet samt Nils Uddenberg, författare till boken "System och passion, Linné och drömmen om Naturens ordning".

Linné som naturläkare
En bärande tanke i Linnés gärning var att naturen skulle utforskas för att på så sätt se hur en välvillig skapare hade gett möjligheter till ett gott liv för oss människor, bland annat genom att finna bot i naturen. Linné var ju trots allt läkare. Att finna läkeörter var ett av de uppdrag Linnés lärjungar hade under sina resor världen över. Linné ansåg det speciellt viktigt att han i sin egen trädgård hade medicinalväxterna väl representerade.


Avslutande paneldebatt i Uppsala
Inom EU finns idag önskemål att vidga marknaden för cirka 150 000 naturläkemedel.
- Ska alla dessa introduceras och säljas i Sverige? Och av vem? Bland annat dessa frågor kommer att tas upp i en anslutande paneldebatt i Uppsala. Efter paneldebatten presenteras en vetenskaplig teater på symposiets tema.

Alla åhörare erbjuds busstransport till Uppsala.

Symposiet hålls i huvudsak på engelska och är kostnadsfritt.

Anmälningsblankett samt detaljerat symposieprogram finns på www.kva.se under rubriken Evenemang.
Anmälan senast 24 augusti!

Symposiet är organiserat av Kungl. Vetenskapsakademien.

Kontaktpersoner:
Cecilia Herbst, programkoordinator, Kungl. Vetenskapakademien, 08-673 96 19, cecilia.herbst@kva.seProf. Bertil Fredholm, Karolinska Institutet, ledamot av Vetenskapsakademien, bertil.fredholm@ki.se


Bokningar av intervjuer samt pressfrågor:
Erik Huss, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 08-673 95 44, 070-673 96 50, erik.huss@kva.se