Miljödepartementet

Växthusgaser och hållbara vägtransporter på miljömöte

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 14:42 CEST

På torsdag träffas EU:s miljöministrar för det första miljörådsmötet under det nederländska ordförandeskapet.

Ministrarna väntas besluta om ett direktiv om hantering av avfall från gruvindustrin. Direktivet har till syfte att införa minimikrav för att förbättra hantering av avfall från gruvindustrin. Vidare väntas ministrarna besluta om en förordning om fluorerade växthusgaser och om ett direktiv om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon. Förordningen och direktivet är ett led i EU:s arbete med att begränsa utsläppen av växthusgaser i syfte att nå åtaganden enligt Kyotoprotokollet.

Vidare ska ministrarna anta rådsslutsatser om miljöeffektiva innovationer inom Lissabonprocessen. Rådsslutsatserna tar för Sverige upp prioriterade frågor så som miljöteknik. Rådsslutsatserna blir en del av miljöministrarnas inspel till halvtidsöversynen av Lissabonstrategin. Ministrarna kommer även att anta rådsslutsatser om hantering av översvämningsrisker. Slutsatserna innebär i korthet att kommissionen och medlemsstaterna tillsammans med berörda intressenter ska samarbeta för att förbättra skyddet mot översvämningar. Vidare kommer ministrarna att anta rådsslutsatser inför partsmötet i Buenos Aires, Argentina om klimatförändringarna samt slutsatser mot bakgrund av kommissionens meddelande om en temainriktad strategi för stadsmiljön.

Ministrarna ska diskutera hållbara vägtransporter. Syftet med diskussionen är att ta fram konkreta förslag på åtgärder som är mest prioriterade inom detta område. Sverige och miljöminister Lena Sommestad inleder diskussionen.

Vidare kommer ministrarna att diskutera finansieringen av det ekologiska nätverket Natura 2000. Slutligen förväntas ministrarna diskutera den kommande miljöministerkonferensen rörande samarbetet i Östeuropa, Kaukasien och Centralasien som äger rum i Georgien.

Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare
+46 8 405 20 27
+46 70 300 20 08

Johanna Kirsten
Departementssekreterare
+46-8-405 22 30
+46-70-283 82 33

Rådsmötet den 14 oktober (http://www.regeringen.se/sb/d/2350/a/31659)
Läs mer om Miljörådet (http://www.regeringen.se/sb/d/2350/a/13291)
Läs mer om Miljödepartementets arbete (http://www.regeringen.se/sb/d/1471)