Stockholms stad

​Växthusvägens förlängning med ny gång- och cykelbana invigd

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 15:00 CEST

Idag, den 1 juni, invigdes Växthusvägens förlängning mellan Järfälla och Stockholms stad formellt. Under eftermiddagen kommer vägen öppnas upp för biltrafik.

Den nya vägen för cyklister, gående och motorfordon binder samman Järfälla och Stockholms stad ännu bättre. Vägsträckan avlastar den idag hårt trafikerade Skälbyvägen och ger möjlighet till nya busslinjer mellan Stockholm och Järfälla.

Växthusvägens förlängning från Järfälla till Hässelby i Stockholm innebär bättre framkomlighet och ökad säkerhet för de som cyklar och går. En ny gång- och cykelbana har också byggts mellan Blomsterkungsvägen och Skälbyvägen. Vägsträckan binder samman kommunerna och är en viktig länk i ett regionalt cykelstråk för arbetspendling.

Det har en tid varit möjligt att använda den nya gång och cykelbanan längs Växthusvägen. Idag vid 16-tiden öppnas vägen också upp för biltrafik.

Läs mer om projektet kring Växthusvägens förlängning på www.jarfalla.se/vaxthusvagen. Läs mer om den anslutande gång- och cykelbanan på http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Hasselby-Vaxthusvagen-ny-gang--och-cykelbana1/.

För mer information:

Per Rydén, kommunikationschef, Järfälla kommun, 08-580 288 77

Ola Eriksson, presskontakt trafikkontoret, Stockholms stad, 08-508 261 33