Växtlaget

VÄXTINREDARE ÖVERSKRIDER GRÄNSER

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 14:53 CET

EILO organiserar internationell kongress

VÄXTINREDARE ÖVERSKRIDER GRÄNSER

Vad kan europeiska växtinredare lära sig av varandra? Mycket, visade det sig på den första internationella kongressen för den här yrkesgruppen. Kongressen organiserades av European Interior Landscape Organisation (EILO). Närmare 250 växtinredare från 20 länder träffades på Hotel Schiphol i Nederländerna för att utbyta erfarenheter och förmedla kunskap om sin bransch.

”Det låter kanske konstigt,” berättar Jacco van Delden från den nederländska delegationen. "Men växtinredarna i Europa utövar sitt arbete på mycket olika sätt. På så sätt föddes idén att informera och inspirera varandra." Och det fanns det verkligen möjlighet till för deltagarna på den här kongressen. Under morgonpasset kom ledande specialister från Holland och andra europeiska länder till tals. Marius Ballieux van Ballieux Organic Architects, till exempel. Den här byrån siktar på att styra utvecklingen inom Nederländerna och i utlandet vad det gäller organisk arkitektur och stadsbebyggelse, för att på så sätt uppnå ett miljövänligare och hållbarare samhälle.

Peter Oei från Innovatie Netwerk, den drivande kraften bakom byggkonceptet ‘Bygga med Grönt och Glas’, förklarade hur man kan använda energiteknik från växthus till bostäder och andra byggnader. Med denna teknik är det möjligt att bo och arbeta omringad av växtlighet och samtidigt uppnå god klimatkontroll.

Från USA kom Michael Lewis som är Executive Vice President för Foliage Design Systems, ett av USA:s största växtinredningsföretag. Han presenterade en metod för värdering av växter med hjälp av ett poängsystem.

Tom Touber, rådgivare, management trainer och coach roade publiken med ett inspirerande framförande om sina två passioner: företagsekonomi och elitsport (segling), samt att tillsammans uppnå resultat som ingen tror är möjliga.

Workshops
På eftermiddagen kunde deltagarna delta i olika workshops. Den franska branschorganisationen organiserade till exempel en workshop om ‘Green walls’, initierad av den snabba utvecklingen av, och efterfrågan på, levande gröna väggar. Delegationen från Tyskland tog upp frågan varför det i vissa länder nästan bara odlas med hydro, medan andra länder låter växterna växa i jord. Branschorganisationen som de nederländska växtinredarna är anslutna till, VHG, höll ett föredrag om marketing tools. Deltagare från England organiserades workshopen ‘Health & Green’ som behandlade de många undersökningar och studier som gjorts om vilket inflytande växter på kontor har.

Samarbete
Jon Lans, ordföranden för EILO, var entusiastisk över programmet på den här första internationella kongressen, samt över det stora intresset. ”Det är fantastiskt att se att så många deltagare kommit till det här första evenemanget som EILO organiserat. Många har rest långt och är alltså seriöst intresserade. Vi har lyckats sammanställa ett varierat program med många aktuella teman för växtinredare. Många undersökningar har också gjorts. Att sprida kunskap om resultaten från dessa undersökningar, är ett av våra mål. Med temat ’Breaking down the borders’ har vi lockat deltagarna att överskrida sina gränser och arbetssätt. Det finns mycket att vinna på samarbete."

 

Om EILO
EILO, European Interior Landscape Organisation, grundades av nationella branschorganisationer för växtinredare i fem europeiska länder: eFIG (England), SVIR (Norge och Sverige), S.N.P.I (Frankrike), FvRH (Tyskland) och VHG (Nederländerna). EILO har som målsättning av göra reklam för växtinredningsbranschen och man vill stimulera professionella växtinredare att utbyta erfarenhet, information och kunskap. Den här kongressen är ett exempel på det. Organisationen utgör dessutom en plattform för diskussioner och forskning.

 

Houten, Nederländerna, 2 november 2010.

För mer information kan ni ta kontakt med nedanstående personer eller ta en titt på www.eilo.eu.

Kontaktpersoner:

Jon Lans (Ordförande EILO) +46 (0) 520 793 90
Sander Kroll (Ki-plant), tel. +31 (0) 6 53 137 349
Marc Custers (branschföreningen VHG), tel. +31 (0) 30 659 55 50

 

European Interior Landscape Organisation (EILO) är en organisation som nationella branschorganisationer inom växtinredningsbraschen är anslutna till för samverkan gällande utbyte av erfarenheter och kunskap. EILO har också som uppgift att sprida forskningsresultat och information om växter possitiva inverkan på inomhusmiljö och på människor som vistas där.