Alecta

”Vakenhetsprediktor” visar om du är vaken nog att köra

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 09:17 CET

En handfull nätter med för lite sömn kan motsvara 0,8 promille alkohol. I samarbete med Stockholms Universitets stressforskningsinstitut presenterar nu tjänstepensionsföretaget Alecta det internetbaserade testverktyget Vakenhetsprediktorn. Med den kan du utifrån uppgifter om din egen sömn ta reda på när du är för trött för att köra bil (eller göra andra viktiga saker).

Vakenhetsprediktorn finns på www.alecta.se/vakenhetsprediktor

– Vi som forskar vill naturligtvis gärna att våra forskningsresultat kommer till konkret användning. När man ska ge sig ut på vintervägarna behöver man vara alert och Vakenhetsprediktorn är ett sätt att kolla när man inte borde köra bil eller utföra andra uppgifter som kräver att man är extra skärpt, säger professor Torbjörn Åkerstedt, föreståndare för Stressforskningsinstitutet.

– Sömn och psykisk ohälsa har ett samband. En av våra centrala hypoteser är att stressen stör sömnen, vilket ger kraftiga förändringar i den fysiologiska återhämtningen och därför leder till farlig sömnighet, allmän trötthet och en rad ämnesomsättningssjukdomar. Stress eller utbrändhet orsakar sömnproblem, men det omvända sambandet finns också, säger professor Torbjörn Åkerstedt.

– Stockholms universitets stressforskningsinstitut är världsledande på forskning om stress och sömn och det är därför Alecta samarbetar med dem. Vi vill hjälpa till så forskningsresultaten kommer allmänheten och våra kunder till del, säger Johan Mellnäs, projektledare Alecta.

– Ibland hör man att det är macho att klara sig länge utan sömn. Stressforskningsinstitutets forskning visar dock att man blir dummare i huvudet av att sova för lite. Redan efter tre till fyra dagars dålig sömn blir beslutsfattandet sämre. En handfull nätter med för lite sömn kan motsvara 0,8 promille alkohol. Det borde nog fler tänka på innan de sätter sig bakom ratten, avslutar Johan Mellnäs.

Om samarbetet mellan Alecta och stressforskningsinstitutet
Tjänstepensionsföretaget Alecta och Stockholms universitets stressforskningsinstitut samarbetar i syfte att minska sjukskrivningar.
Reaktion på svår stress, depression och utbrändhet är fortfarande bland de vanligaste diagnoserna bakom långa sjukskrivningar bland Alectas försäkrade. Samtidigt upplever omkring en tredjedel av svenska folket sömnproblem. Syftet med samarbetet kring stress-, sömn- och återhämtningsforskning är att ge Alectas kundföretag bättre förutsättningar att minska sjukfrånvaron hos sina medarbetare.


Prediktor = ”förutsägare”


För mer information, kontakta gärna
Professor Torbjörn Åkerstedt, föreståndare Stressforskningsinstitutet,
070-630 41 35
Johan Mellnäs, projektledare Alecta, 070-523 62 06