Moderaterna

Vakna Ringholm, det begås brott!

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 16:08 CEST

- När staten bedriver spelverksamhet är det extra noga att lagar följs i verksamhetslokalerna. Att det mer eller mindre öppet får fortgå brott där staten bedriver verksamhet hotar tilltron till rättsstaten. Regeringen måste agera omedelbart för att säkerställa att brott inte begås på statens kasinon. Det är dags att Bosse Ringholm slutar svara att han inte har någon kunskap i frågan och i stället skaffar sig kunskaper.

Detta säger Gunnar Axén, moderat riksdagsledamot och ledamot i riksdagens finansutskott, som i dag ställer en fråga i riksdagen till vice statsminister Bosse Ringholm.

- Att staten anordnar spelverksamhet är i grunden dubbelmoral. Samtidigt som staten försöker begränsa spelandet, gör statliga företag som Svenska Spel omfattande spelreklam och bjuder till och med sina bästa kunder på gratis sprit, trots att detta är olagligt. Staten ser spelbolagen som en kassako.


Frågan i sin helhet bifogas nedan.

-------------------------------------------------

FRÅGA TILL STATSRÅD

2005-10-12

Till vice statsminister Bosse Ringholm (s)

Brottsligheten på statliga kasinon

Det har flera gånger rapporterats om brottslig verksamhet på de statligt ägda och drivna kasinona i Sverige. Rapporterna kommer från allt från kasinopersonal, föreningar för spelberoende och statliga myndigheter.

Rapporterna handlar om brottslighet som penningtvätt, illegal utlåningsverksamhet, prostitution och försäljning av narkotika.

Argumenten för att bedriva spelverksamhet i statlig regi är att på det sättet förhindra just liknande brottslighet genom att kontrollen av verksamheten skulle vara bättre. Att det uppenbart finns omfattande brottslig verksamhet på statens kasinon visar att det argumentet inte håller.
Att staten anordnar spelverksamhet är i grunden dubbelmoral. Samtidigt som staten försöker begränsa spelandet, gör statliga företag som Svenska Spel omfattande spelreklam och bjuder till och med sina bästa kunder på gratis sprit, trots att detta är olagligt. Staten ser spelbolagen som en kassako.

När staten bedriver spelverksamhet är det extra noga att lagar följs i verksamhetslokalerna. Att det mer eller mindre öppet får fortgå brott där staten bedriver verksamhet hotar tilltron till rättsstaten. Regeringen måste agera omedelbart för att säkerställa att brott inte begås på statens kasinon.

Hur avser statsrådet agera för att de brott som uppenbart begås på de statliga kasinona skall bekämpas och beivras?

Gunnar Axén (m)