Displayit AB

Val av styrelse vid den ordinarie bolagsstämman den 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 17:02 CEST

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid den ordinarie bolagsstämman kommer att rösta för att inget styrelsearvode kommer att utgå. Vidare föreslår aktieägarna omval av styrelseledamöterna Robert Rehbinder (ordf.), Magnus Högvall och Björn Rydstedt.

Ny styrelse kommer att väljas vid den extra bolagsstämman den 11 juli 2003.

Robux IT Holding AB (publ) är ett holdingbolag för IT-investeringar. Robux har för närvarande tre verksamheter: - IT-Service in Stockholm AB, som erbjuder tjänster inom Maintenance Management, dvs driftssäkerhet, systemövervakning, support och uppdateringar i komplicerade datamiljöer. - IT Compagniet Nordic AB, ett konsultföretag bestående av en handfull mycket erfarna IT-konsulter med inriktning mot installation, service och säkerhet i interna nätverk och servrar. - Rätten att internationellt sälja det s.k IM-systemet, dvs det Internetbaserade aktiehandelssystem som har använts av Innovationsmarknaden. Robux söker efter nya företag att investera i. Bolagets strävan är att skapa en plattform av helägda IT-bolag, på vilken den framtida expansionen skall ske.

För ytterligare information kontakta

Svante Lundqvist
Mobil: 070 568 8930
E-mail: svante.lundqvist@sie.com