AFA Försäkring

Val och brytpunkter i lärares karriärbanor

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2011 10:05 CET

Vad får lärare att byta bana? En lärarutbildare har följt en årsklass med utexaminerade lärare i femton år, med enkäter och brevväxling om hur det blev när klassen kom ut i yrkesarbete.  För att studera denna lärargrupp och därigenom bättre förstå lärares byte av yrkesbana, får Per Lindqvist vid Linnéuniversitetet 3 933 000 kronor från AFA Försäkring.

40 procent av lärarna funderar på att byta bana, enligt en lärarfacklig rapport. Hur ska vi locka unga människor att välja läraryrket – och hur kan vi få redan utbildade lärare att stanna kvar, trivas och utvecklas?

Detta är utgångspunkten för denna forskarstudie, som har ett unikt material som grund. Från 1993 och under mer än 15 år utväxlade 87 före detta lärarstudenter och deras högskolelärare frågor och svar om förväntningar och förhoppningar inför yrkeslivet, hur deras tjänster blev och vilka svårigheter och glädjeämnen de mötte och om varför en del av dem lämnade läraryrket.

Forskarna i det här projektet har fått ta över tio tjocka pärmar med denna dokumentation och kommer nu att fortsätta att följa 1993 års avgångsklass på en lärarutbildning.

Det blir enligt forskarna extra intressant att studera denna generation med lärare, eftersom såväl arbetsliv som skola varit under stark förändring under de senaste tjugo åren – och eftersom gruppen tillhör en generation som ibland har kallats ”generation X”, med annorlunda värderingsmönster och förhållningssätt till arbetet jämfört med tidigare lärargenerationer.

Detta är ett av 14 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 36 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Mer information:
Per Lindqvist, Fil.dr, Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap.Tel nr: 0480-446757, O73-4487612, per.lindqvist@lnu.se

Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2010 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se

 

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se