RFSL

Val till Europaparlamentet: stora skillnader mellan svenska partiers hbtq-politik

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 07:00 CEST

RFSL släpper idag rapporten Europaval under regnbågen, där de svenska partiernas hbtq-politik i EU har granskats. I rapporten framgår bland annat att Vänsterpartiet vid några tillfällen valt att inte rösta för hbtq-vänliga reformer, på grund av partiets EU-kritiska linje. Flera kandidater från partiet är också av samma anledning ofta osäkra på hur de skulle komma att rösta i framtida omröstningar av betydelse för hbtq-personer i EU.

Av de partier som redan är representerade i Europaparlamentet har Miljöpartiet och Folkpartiet störst samstämmighet med RFSL:s ställningstaganden: 100 procent. Det har också Feministiskt initiativ, som dock endast har kunnat mätas mot framtida frågor. Sämst samstämmighet med RFSL:s politik har Sverigedemokraterna.

Granskningen har bestått av dels en utskickad enkät till de tio översta kandidaterna för varje parti, och dels en kartläggning av hur de 20 svenska nuvarande Europaparlamentarikerna har röstat i tio utvalda omröstningar som berört hbtq-frågor. En sammanlagd samstämmighet med RFSL:s ställningstaganden i procent för varje parti har räknats fram. Från Folkpartiet och Miljöpartiet svarade alla de kandidater som svarade på RFSL:s enkät ja på alla frågor, och parlamentarikerna från dessa båda partier har röstat för hbtq-personers rättigheter i alla de tio omröstningar i Europaparlamentet som undersökts. Feministiskt initiativs kandidater uppnår också en samstämmighet med RFSL i EU-frågor på 100 procent, men då enbart utifrån enkätsvaren eftersom partiet inte haft någon ledamot i Europaparlamentet.

Att de hbtq-frågor som behandlas i Europaparlamentet i de flesta fall redan är behandlade och avgjorda i Sverige på det nationella planet gör det svårt att definiera märkbara skillnader i inställning mellan flera av de svenska partierna. Merparten av partierna intar, mer eller mindre, en hbtq-vänlig hållning. Dock går det att se en skiljelinje i dessa frågor på EU-nivå mellan partier som bejakar det svenska medlemskapet i EU och partier som är mer EU-skeptiska. EU-skeptiska partier är i mindre utsträckning benägna att ge stöd åt att beslut i hbtq-frågor ska fattas på EU-nivå.

– Flera av de undersökta frågorna kan få stor betydelse för hbtq-personer i flera av EU:s medlemsstater. Detta är något som vi vill att alla svenska parlamentariker ska ta med i beräkningarna när de väljer hur de ska rösta, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

Bland de frågor RFSL vill lyfta fram i den pågående EU-valrörelsen återfinns:

- att EU:s fria rörlighet ska omfatta alla oavsett relationsstatus,

- att EU:s diskrimineringsskydd måste bli heltäckande,

- att hatbrott ska hanteras inom EU genom gemensamma åtgärder, och

- att asylrätten måste säkras inom hela EU.

Hela rapporten, Europaval under regnbågen, går att ladda ner här: http://hbtqval.se/eu-val/

Inför valet till Europaparlametet driver också den europeiska hbtq-rörelsens paraplyorganisation ILGA Europa en kampanj för att få alla kandidater att ta ställning till ett antal hbtq-relevanta frågor genom att skriva på en ”pledge”. Information om vilka svenska parlamentariker som gjort detta återfinns här: http://www.ilga-europe.org/home/how_we_work/european_institutions/ep2014/candidate/signed


RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se