SwedThoughts HB

Val till Sametinget -minoritet erkänner majoriteter?

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 15:51 CEST

Den 17 maj går Sveriges erkända samer till val till Sametinget (1). Denna minoritet omfattar c:a 20.000 personer, varav omkring 8.000 registrerat sig som väljare. Ungefär 150 personer är aktiva renskötare.

Samernas anspråk på att få beskatta och dominera övriga norrlänningar, en knapp miljon, har mötts av alltmer välformulerade invändningar (2-4).

Sedan omkring hundra år har samekulturen varit en mycket sluten krets, exklusiv och exkluderande, låst kring de rättigheter man kommit över som "urfolk". En öppning mot samhället i övrigt kom i förra valet till Sametinget med Jakt- och Fiskesamerna.

Inför vårens val till Sametinget klappar två nya partier på portarna, Albmut och Solidaritet (1). Även de synes representera en öppnare attityd. Är det möjligen dags för Sameland att erkänna Sverige?

Bo Norberg, red

Rondellen/The Rondel

www.rondellen.net

Referenser

  • Sameradion: Allt om samevalet - upplagt för en valrysare. Länk 090402 (http://www.sr.se/sida/default.aspx?ProgramId=3387)
  • Hägglund B. Rennäring som gårdsbruk - framtid för ett hotat världsarv. Rondellen, Hälsa, vol 28, (http://www.rondellen.net/health28_swe.htm)
  • Stenman L. Rennäringslagstiftningen i teori och praktik med Nordmalingsrättegången som belysande exempel. Karlstad University Studies2009:15 (; http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-3711)
  • Sandström H. Renbruksplaner - hot mot skogsbruket [annons]? Rondellen 2009; 13. URL: http://www.rondellen.net