Sveriges Makalösa Föräldrar

Valåret 2014: Hur jobbar vi mot mobbing?

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 06:55 CEST

Makalösa ungdomsgruppen är ett EU-finansierat projekt för att skapa och stödja möten mellan unga och beslutsfattare.

Vårt event i Almedalen 3 juli var en del av detta projekt, där ungdomarna själva utformade tre olika frågemetoder i sitt möte med politikerna.

Fram till valet så kommer vi med regelbundenhet presentera olika kortfilmer, som visar på politikers olika syn vad gäller frågor från jämställdhet till betyg.

Denna gång är det Cecilia som ställer en fråga till nedan politiker:

Mobbing och utanförskap är tyvärr vanligt förekommande i skolor. Vi tror en lösning KAN vara skoluniform, och då inte i form av kavaj, utan t.ex. t-shirts och jeans. Vad tror ni?

Filmen finns att titta på här. Här kan du läsa mer om vårt event.

SSU: Shaniaz Hama Ali

Grön Ungdom: Carolina Bruseman

Ung Vänster: Tove Liljeholm

FI: Jenny Sandsten

CUF: Jonny Cato Hansson

SDU: Gustav Kasselstrand

LUF: meddelas senare

KDU: Hugo Fiévet

MUF har tackat nej till vårt event på både Nordiskt Forum och Almedalen.

Sveriges Makalösa Föräldrar är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation som arbetar aktivt för att förbättra ensamföräldrars och deras barns villkor.

www.makalosa.org


Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.