Landstinget Sörmland

Valåret sätter prägel på demokratiutskottets arbete

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 10:20 CET

Landstingets demokratiutskott inledde sitt fjärde verksamhetsår med att utvärdera föregående års verksamhet och lägga fast planerna för 2006. På programmet stod också uppföljning av de integrationsprojekt som utskottet stödjer och utlysning av nya projektpengar.

Verksamhetsplanen för 2006
Under 2006 kommer utskottet bl a att arbeta med en strategi för demokratifrågorna, arrangera en föreläsningsserie och följa och utvärdera den interna demokratin i nämnder, utskott och beredningar.

En utbildningsplan och ett mentorprogram för fullmäktige ska utformas.

Utskottets delar av E-demokratin, de mångkulturella samtalen och det nationella och det lokala demokratinätverket ska fortsätta att utvecklas.

Vidare ska satsningen på en vandringsutställning om jämställdhet utvärderas och såväl jämställdhets- som integrationsstrategin ska följas upp.

Projektmedel för integration
Utskottet har fått en redovisning av hur de projekt som fick projektmedel av utskottet under 2005 för att arbeta med integrationsfrågor har använt sina pengar.

För tredje året utlyses nu nya projektmedel, 60 000 kronor, som stöd till organisationer och föreningar som arbetar med integrationsfrågor.

I arbetet med att följa upp målen i jämställdhetsprojekten, ur ett brukarperspektiv, har utskottet påbörjat ett arbete med analys av olika statistikkällor för att kunna ställa de rätta frågorna och begära in rätt statistik för det fortsatta uppföljningsarbetet.

För mer information kontakta
Ordförande: Anders Bjurström, Landstingsråd, Landstinget Sörmland, tel 0155 – 24 59 23, mobil 070 – 535 05 05, e-post anders.bjurstrom@dll.se

Sekreterare: Göran Gustavsson, Landstingskansliet, Landstinget Sörmland, tel 0155 – 24 58 66, mobil 070 – 310 75 47, e-post goran.gustavsson@dll.se