ReadSoft

Valberedning 2012/2013 för ReadSoft utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 08:47 CEST

I enlighet med beslut vid årsstämman 2012 har en valberedning bildats inför årsstämman 2013.

Valberedningen består av Jan Andersson, Lars Appelstål, Jonas Fredriksson, representant för E Öhman Jr Fonder AB, Jan Särlvik representant för Nordea Fonder, Vivianne Sandqvist, representant för Länsförsäkringar Fondförsäkring och Göran E. Larsson, styrelseordförande i ReadSoft.

Valberedningens ska framlägga förslag till årsstämman 2013 avseende antal styrelseledamöter för val av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, val av ordförande på årsstämman och, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvode, samt kriterier för tillsättande av ny valberedning inför årsstämma 2014.

Kommande årsstämma hålls den 25 april 2013 kl. 15.00 i Helsingborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka sina förslag till Göran E. Larsson enligt nedan:

Göran E Larsson
Eddavägen 16
182 63 Djursholm 

E-mail: valbered@readsoft.com 

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-10-25 kl 17:25.

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB (publ)                                                                                             
Göran E. Larsson, Styrelseordförande                                   

Tel: 0705 - 65 68 69
Lars Hörberg, Legal Counsel
Tel: 0708 - 37 66 53
E-mail: lars.hoerberg@readsoft.com

Johan Holmqvist, Informationschef 
Tel: 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.