Anoto Group AB

Valberedning bildad i Anoto Group AB

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2014 08:20 CET

Lund den 27 januari 2014 - Enligt beslut fattat på årsstämman i Anoto Group AB i maj förra året har en valberedning bildats. Valberedningen för årsstämman 2014 skall utgöras av fyra personer, nämligen tre personer utsedda av de tre största ägarna samt styrelseordföranden för bolaget. 


Solid Technologies Ltd har utsett Joonhee Won, Danske Fonder har utsett André Vatsgar och Antonio Mugica har utsett sig själv. Den fjärde personen är Jörgen Durban, styrelseordförande.


Valberedningen skall arbeta fram förslag enligt nedan att föreläggas årsstämman 
2014 för beslut: 

1. Ordförande vid årsstämman 
2. Styrelseordförande och övriga styrelseledamöter 
3. Styrelsearvode 
4. Revisorsarvode 
5. Valberedning inför årsstämman 2015

Valberedningens förslag angående styrelseledamöter skall presenteras i 
kallelsen till årsstämman i maj 2014 samt på Anotos hemsida. 

Aktieägare som vill föreslå styrelseledamöter kan göra detta genom att sända 
e-post till: valberedning.2014@anoto.com eller brev till: Valberedningen, 
Anoto Group AB, Box 4106, SE-227 22 Lund. 

För ytterligare information: 

Jörgen Durban 
Styrelseordförande 
+46 70 326 6681 

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2014

Anoto Group AB

Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Guildford, Basingstoke samt Wetherby (Storbritannien), Amsterdam, Boston Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com.