Biotage AB

Valberedning Biotage AB

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 16:49 CEST

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har bildats för Biotage AB. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2011 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningens representanter är:
Staffan Josephson, Investor Growth Capital
Anders Walldov, Brohuvudet AB och privat
Tommy Jacobsson, Varenne AB
Ove Mattsson, styrelseordförande, direktägande och genom kapitalförsäkring

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Biotage styrelse kan adressera Biotage styrelseordförande per e-mail:
info@biotage.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Biotage AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna rapport lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2010 kl.
16.30.


Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef 
Tel: 0707-49 05 84,
torben.jorgensen@biotage.com

Om Biotage 
Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de största läkemedels- och bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, England och Japan. Biotage har
269 anställda och omsatte 394,1 MSEK under 2009. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i Stockholm. Hemsida:
www.biotage.com