Global Health Partner

Valberedning för Global Health Partner AB inför årsstämma 2012

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 16:15 CET

Enligt beslut vid årsstämman 2011 skall Global Health Partner ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2011.

Följande har utsetts att ingå i Global Health Partners valberedning inför årsstämman 2012:

Staffan Josephsson, företräder Investor AB
Thomas Eriksson, företräder Metroland BV
Johan Lannebo, företräder Lannebo Fonder AB
Paul Hökfelt, styrelseordförande i Global Health Partner AB

Årsstämma i Global Health Partner AB (publ) kommer att hållas den 3 maj 2012 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Global Health Partners valberedning kan göra det via e-post till: info@ghpartner.com (”Till Valberedningen”) eller brev till: Global Health Partner AB, Att: Valberedningen, Östra Hamngatan 26-28, 411 09 Göteborg, senast den 31 januari 2012.

Göteborg 2 november 2011
Global Health Partner AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Paul Hökfelt, styrelseordförande, telefon: +41 76 507 33 33
Tobias Linebäck, CFO and Head of Investor Relations, telefon: 0708-55 37 19

Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda behandlingsområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med hög patientvolym inom samma behandlingsområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Informationen är sådan som Global Health Partner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2011 klockan 16.15.